Trianon és következményei

Trianon és következményei
05/09

2019. május 09. 15:00

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fszt. 83.)

05/09

2019. május 09. 15:00 -

ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fszt. 83.)


Charles Withers, az Edinburgh-i Egyetem professzora, az ELTE új díszdoktora május 9-én a TTK-n tart előadást Trianon és következményei: a brit földrajz és Magyarország feldarabolódása 1919–1923. címmel.

Az előadás a trianoni békeszerződést előkészítő földrajzi javaslatokkal foglalkozik, fő kérdése az, miként vettek részt a folyamatban az egyes országok geográfusai. Arról, hogy a brit geográfusok hogyan vélekedtek Magyarországról, és mi volt a véleményük 1920 után a békeszerződés következményeiről, alig tudunk valamit. A professzor azokat a szakembereket mutatja be, akik bekapcsolódtak az „új Európa” megteremtésébe 1918-at követően, 1920-ban és azután, közülük is a legjelentősebbel,  Alan Ogilvie-vel foglalkozik. A kutatás a földrajztudomány, illetve az egyes nemzetállamok érdekeinek (vagy érdektelenségének) a történeti földrajzát vizsgálja, kiemeli a földrajz és a nemzeti identitás kapcsolatát és a nemzetközi perspektíva fontosságát a földrajztudomány történetének kutatásában.

Charles Withers egyike a legtekintélyesebb brit geográfusoknak, a Brit Akadémia és Skót Akadémia tagja. 2015-ben a brit uralkodó és a skót parlament a Geographer Royal for Scotland címmel tüntette ki, ezt a címet egyedül ő viseli. Doktori értekezését a Cambridge-i Egyetemen védte meg 1981-ben. 1980 és 1994 között a Cheltenham and Gloucester College of Higher Education oktatója volt, 1994 óta az Edinburgh-i Egyetem professzora. Kutatási területei a kulturális földrajz, a történeti földrajz és a földrajztudomány története, kiemelkedő publikációi jelentek meg a felvilágosodás korának tudománytörténetéről és a XIX. századi földrajztudományról. Több mint 10 monográfia szerzője, illetve társzerzője. Charles Withers hosszú ideje áll munkakapcsolatban a Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézetével, a professzor rendszeres vendég Budapesten, több alkalommal vett részt egyetemünk által szervezett nemzetközi konferencián, szakmai rendezvényen.