Trianon új megvilágításban

2020.06.04.
Trianon új megvilágításban
A Trianoni békeszerződés 100. évfordulójára jelent meg Ablonczy Balázs új kötete, az Ismeretlen Trianon - Az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918-1921, mely új megvilágításba helyezi a jelentős történelmi eseményt.

Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének docense a Trianon 100 kutatócsoport vezetőjeként számos alkalommal vizsgálta már a békeszerződés körülményeit, új műve azonban rendhagyó módon nem politika- és diplomáciatörténeti sémákat követ, hanem új megvilágításba helyezi a történéseket, és a diktátum társadalomra gyakorolt következményeire fókuszál.

A szerző a politikatörténeti aspektus vizsgálata helyett a személyes történekre helyezi a hangsúlyt, azt kutatva, hogy a különböző társadalmi csoportok miként élték meg a háborús összeomlás, az egymást váltó kormányok, a forradalmak és ellenforradalmak egyre erősödő erőszakát. Vizsgálata túlmutat a már sokat kutatott politikai eseményeken és ismert következményeken, célja, hogy a korszakot a hétköznapi emberek traumáin keresztül egy mutassa be, ezzel elősegítve a békeszerződésről folytatott diskurzus további bővítését.

Ablonczy igyekszik sorra venni a különböző társadalmi rétegek tapasztalatait. Habár elismeri, hogy a fennmaradt források jelentős része középosztálybeli visszaemlékezés,

a műben fontos szerepet kapnak a munkásosztály, a paraszti réteg, a nők és a gyerekek történetei is.

Olyan, eddig kanonizálatlan, az állami emlékezéspolitika által nem preferált szálak is előtérbe kerülnek, mint a világháború utáni menekültek sorsa, akiket a forradalmi hullámok erősödésétől tartva a hatalom igyekezett az országban szétszórva integrálni. A megszállt, majd elcsatolt területekről elmenekült százezrek között jelentős mértékben megtalálható volt a képzett középosztály, akiknek az életszínvonala hatalmasat zuhant. Nem volt ritka, hogy a korábban az elithez tartozók a háború után vagonokban kényszerültek élni, az ilyen helyzetek pedig frusztrációt és sok esetben radikalizálódást is szültek.

Trianon elleni tüntetés 1920-ban (Fortepan)

A mű foglalkozik a környező országok intézkedéseivel, melyek a minél nagyobb területek megszerzésére irányultak, azonban ezek nagy része végül kudarcba fulladt. A szerző bemutatja az újonnan létrejött, ideiglenes államalakulatok, az úgynevezett „kérészállamok” céljait és érdekeit is, mint a Bánsági vagy a Kalotaszegi Köztársaság. Ablonczy kitér arra is, mi lett volna, ha a magyar vezetés nem írja alá a békeszerződést, vajon elkerülhető lett volna-e az ország kétharmadának elveszítése. Meglátása szerint a diktátum megtagadásával kizárólag rövid haladékra lehetett volna csak szert tenni, így ha némi területi nyereséggel is ugyan, de az országcsonkítás mindenképp bekövetkezett volna.

Ablonczy Balázs történész, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék habilitált egyetemi docense, az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az MTA "Lendület"-pályázatán támogatott Trianon 100 kutatócsoport vezetője. Kutatási területe a két világháború közötti Magyarország története.

A Trianon 100 MTA Lendület kutatócsoport 2016-ban jött létre Ablonczy Balázs vezetésével, mely az első, kifejezetten a 20. század történelmével foglalkozó, támogatott projekt. A kutatás célja, hogy a legfrissebb történeti tudás segítségével világítson rá a békeszerződés új oldalaira, felfedje a döntés megszületésének eddig kevésbé interpretált részeit, és a 100. évfordulóra a szélesebb magyar közvéleményt is megszólító, új, friss és érvényes műveket publikáljon.

Ablonczy Balázs több médiaszereplése egyikeként nemrégiben hosszú interjút adott az Index podcastjának, amely ide kattintva érhető el.

Források: kultura.hu;
Könyves magazin