TTK Meteorológus tehetségnap és Alumni találkozó

2018.02.12.
TTK Meteorológus tehetségnap és Alumni találkozó
2017-ben december 8-án rendezte a Meteorológus tehetségnapot, TDK konferenciát és Alumni találkozót az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék. Az esemény az Alumni Központ támogatásával valósult meg.

Hazánkban egyedül az ELTE Természettudományi Karán lehet Meteorológus mesterdiplomát szerezni. Az első évfolyam 1954-ben végzett, akik 17-en voltak. Ezután még három nagy évfolyam következett, az utolsó 1957-ben. Ezt követően hosszú időre megszűnt az önálló képzés. Elsősorban matematika-fizika tanárszakról lehetett felvenni a meteorológiát. Néhány fős, kis évfolyamok végeztek. Az önálló meteorológus képzés 1978-ban indult újra, majd ezt váltotta fel a kétlépcsős (BSc, MSc) Bologna-rendszerű képzés. Egy-egy évfolyamban 10-20 hallgató végez, akiknek sok lehetősége van az elhelyezkedésre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mellett a médiában, a Magyar Honvédségnél, kutatóintézetekben, egyetemi tanszékeken, a vízügyben, de minisztériumokban is vannak nálunk végzett hallgatók. Közel „Két évfolyamnyi” meteorológus dolgozik külföldön, akik sikeresen megállják a helyüket Ausztriától az Egyesült Királyságon át egészen Új-Zélandig.

A meteorológia kis szakma. Az ELTE Meteorológiai Tanszék hagyományosan törekszik a hallgatókkal való személyes törődésre, a nálunk végzettekkel való szoros kapcsolattartásra. Jó szakmai együttműködést alakítottak ki a társintézményekkel; közös rendezvényeket szerveznek a Magyar Meteorológiai Társasággal és MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságával is.

Az oktatás szerves része a tehetséggondozás, a hallgatók megismertetése a hagyományokkal, a szakma múltjával. A régi, nagy évfolyamok egykori diákjai az elmúlt években vehették át az arany és gyémánt díszokleveleket, amelyre minden tavasszal személyre szóló levélben hívják fel a figyelmüket. Jövőre már a „vasdiplomások” következnek. Több évtizedes hagyománya van a diákköri tevékenységnek is. Évente 8-20 TDK dolgozat készül, ami a hallgatói létszámhoz viszonyítva nagy szám, de hát a meteorológia kutatószak is.

Minden évben december elején szervezik meg a Kari Meteorológus Tudományos Diákköri Konferenciát. Két éve merült fel, hogy a TDK konferenciához kapcsolódva rendezzék meg a Meteorológus Alumni találkozót, ez 2017-ben december 8.-ra esett, ahol délelőtt volt a diákköri konferencia, amelyre 9 előadást neveztek. Délután háromkor kezdődött az Alumni találkozó, megtelt a Kari Tanácsterem. Az eseményen több mint hatvanan voltak. A rendezvényre a 2017-es arany- és gyémántdiplomások, illetve a 2017-ben végzett diákjai, illetve 10, 20, 25, … éve végzett évfolyamok lettek meghívva. Itt osztották ki a délelőtti diákköri konferencia díjait, amelyeket az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata ajánlotta fel – köszönet érte.

Az Alumni találkozó első felében a Meteorológiai Tanszék mutatkozott be. Bartholy Judit professzor asszony aki több mint két évtizeden át vezette a tanszéket, az elért sikerekről, oktatási és tudományos eredményekről számolt be.A jövőt, az új elképzeléseket a Tanszék új vezetője Mészáros Róbert docens úr vázolta fel, majd Pataky Csilla az ELTE Alumni Központ menedzsere az egyetem és a végzett hallgatóink közötti kapcsolat fontosságáról beszélt. Ismertette a tervezett programokat, lehetőségeket, ahol a meteorológus öregdiákokra is számítanak. A TDK konferencia díjátadásán mind a hallgatók, mind a vendégek arcán látszott a pillanat fontossága, az elvégzett munka megbecsülése - s ez nem csak egy jól hangzó szófordulat.

Az Alumni találkozó második részében korábbi hallgatók emlékeztek. Elsőként Baráth József az OMSZ volt elnöke idézte fel a múltat, aki 2017-ben kapott gyémántdiplomát. A harminc éve végzettek közül Molnár Ágnes, a Pannon Egyetem tudományos főmunkatársa, a 20 évvel ezelőttiek közül Radics Kornélia, az OMSZ elnöke beszélt az egyetemi évekről, míg a frissen végzettek közül Timár Ágnes osztotta meg a diákévek emlékeit. Voltak közös pontok, mint például a meteorológusok számára oly fontos szinoptikus térképek rajzolása. A „hivatalos programot” a tanszék fiatal kutatója Leelőssy Ádám zárta, aki doktori munkájáról beszélt, amit 2018 januárjában sikeresen meg is védett. A zárszót Dunkel Zoltán a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke mondta, aki pályáját szintén az ELTE Meteorológiai Tanszék ösztöndíjasaként kezdte, s mint az OMSZ elnöke ment nyugdíjba.

Ezután már csak egy feladata volt a rendezvény háziasszonyának, Breuer Hajnalka egyetemi adjunktusnak – meghívni a résztvevőket egy baráti beszélgetésre, ami nagyon jól sikerült, este hét után fejeződött be. A rendezvény megerősítette a szervezőket, valamint a közreműködő diákokat, hogy van értelme a folytatásnak, megérte a befektetett munka. Jó helyre került az ELTE Alumni Központ, a TTK Kari Tudományos Diákköri Tanács és a Magyar Meteorológiai Társaság támogatása.
/Készült dr. Weidinger Tamás - egyetemi docens és TTK Kari Alumni képviselő / ELTE Meteorológiai Tanszék - összeállításának felhasználásával./

A részletes programról bővebben itt olvashat.

ELTE Alumni
Facebook

TTK Meteorológus alumni

TTK Meteorológus alumni

0

/

0

0

/

0