Tudomány és tudós a Kutatócsoportok Fórumán

2024.04.02.
Tudomány és tudós a Kutatócsoportok Fórumán
Negyedik alkalommal gyűltek össze az ELTE PPK kutatócsoportjai, hogy megosszák egymással eredményeiket és a lehetséges együttműködésekről egyeztessenek. A rendezvény zárásaként megrendezett World Café beszélgetésen a tudomány művelésének érzelmi vonatkozásai kerültek terítékre.  

Az ELTE PPK 2019-ben indította útjára a Kutatócsoportok Fórumát, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a karon működő tudományos műhelyek számára. A március 21-i seregszemlét Zsolnai Anikó dékán nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a rendezvény minden évben megújul, a program új műfajokkal bővül, és a kezdeti célokhoz képest a hangsúly egyre inkább a networkingre helyeződik át.

Aczél Balázs tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, a fórum házigazdája elmondta, a PPK-n 55 kutatócsoport működik, amelyeknek utazásaihoz a kar igyekszik széleskörű támogatást biztosítani. Egyúttal bejelentette, hogy a jövőben egyszerűsödnek az adminisztrációs és a beszámolási kötelezettségek, valamint az egyes tevékenységek nyilvántartására szolgáló kataszterrendszer adatainak köszönhetően a kutatócsoportok visszajelzést is kapnak teljesítményükről.  

Aczél Balázs, a Kutatócsoportok Fóruma házigazdája

A köszöntők után a résztvevők 3 perces liftbeszédekkel, kisfilmekkel vagy e-poszterekkel mutatták be tevékenységüket és legfontosabb eredményeiket az ELTE PPK-hoz köthető szakterületek szinte teljes spektrumát felölelően. A több mint harmincféle téma között szó volt többek között árnyékoktatásról, ökoérzelmekről, vezetővé válásról, álomélményekről, boldogságnövelő stratégiákról, az emlékezet nyomon követeséről, a virtuális valóság és az MI oktatásban betöltött szerepéről vagy éppen a középiskolások transzcendenciához való viszonyáról.

Kovács Ilona (HUN-REN-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport) az alvási orsók változásait illusztrálja

A szekciók közötti kávészünetekben a Budapesten és Szombathelyen dolgozó PPK-s kutatóknak lehetőségük volt közös, jövőbe mutatók tervek formálására is.

Szintén a kapcsolatépítést segítette elő az eseményt záró World Café beszélgetés Varga Katalin moderálásában. A programba becsatlakozó kutatók, hallgatók és támogató munkatársak öt főbb témakör – kapcsolatok, lelkesedés, kiégés, támogatás, kudarc – mentén kiscsoportokban vitatták meg, hogyan küzdenek meg a tudomány művelői a munkából fakadó napi érzelmi behatásokkal (pl. munka és magánélet egyensúlya, sikertelen pályázás, visszautasított cikkek vagy éppen pozitív helyzetek).


Gyűlnek az ötletek a World Café-n

A jelenlevők egyetértettek abban, hogy a jó team és a társas támogatás mind a kudarcokkal való megküzdés, mind a motiváció fenntartásának alapeleme, az olyan közösségi alkalmaknak pedig, mint amilyen a Kutatócsoportok Fóruma is, óriási szerepe van a kapcsolatépítésben. A kiégés megelőzésére szolgáló hasznos tippek között szerepelt az újrakeretezés vagy a munkacsoporton belüli szerepek szétosztása, de felmerült az is, hogy maguk az intézmények fogalmazzanak meg ajánlásokat a napi működés alapvetéseiről.

A támogatásokat illetően elhangzott a tudománykommunikáció és az önmenedzsment fontossága, de az egybegyűltek egyöntetű véleménye szerint a sikeres kutatói lét egyik leglényegesebb pontja a megfelelő anyagi támogatás.