Tudományos Mecenatúra 2024

2024.05.13.
Tudományos Mecenatúra 2024
Az NKFIH pályázatának célja, hogy növelje a hazai tudományos eredmények láthatóságát, és támogassa a magyar kutatói közösség bekapcsolódását a nemzetközi vérkeringésbe. A pályázatra három alprogramban lehet jelentkezni.

A pályázat minden tudományterület számára nyitott az alábbi támogatási lehetőségekkel:

  1. részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon;

  2. Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvények, konferenciák szervezése (különös tekintettel a nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságainkkal összefüggő rendezvényekre);

  3. tudományos eredmények társadalmi népszerűsítése és a közösségi tudomány (citizen science) támogatása.

Ugyanazon személy alprogramonként csak egy projektjavaslatot nyújthat be, a projektek 2024. október 1. és 2024. december 1. között indulhatnak.

Az 1. alprogram keretében azok pályázhatnak, akik a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges komplex vizsgával és Magyarországon akkreditált doktori képzés keretében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy 2016. január 1. után szerezték doktori (PhD/DLA) fokozatukat és munkavégzésre irányuló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek a befogadó intézménynél. Futó „OTKA” projekt vezető kutatója az 1. alprogramra nem pályázhat.

A 2. és a 3. alprogram keretében PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók nyújthatják be pályázatukat. A pályázónak a benyújtás időpontjában PhD/DLA fokozattal, vagy MTA/tudomány doktora címmel kell rendelkeznie és a befogadó intézményhez kell kötődnie.

A pályázatokat az alábbi felületen kell benyújtani. Az online rendszerrel kapcsolatos technikai kérdésekben az ELTE Pályázati Központ munkatársai tudnak segítséget nyújtani. Az adatbázis módosításához, regisztrációhoz, jelszó megadásához a változtatást igénylő kutató pontos azonosítása érdekében szükséges adatok: pontos név, születési hely és idő, anyja neve, pályázatot befogadó tanszék, használt e-mail-cím. A pályázatokat az ELTE EPER-ben rögzíteni kell. A maradéktalanul kitöltött, kari aláírásokkal ellátott EPER pályázati adatlapot, a pályázati nyilatkozatot, a költségtervet és annak indoklását csak együtt fogadják el.

Benyújtási határidő: május 28. 16:00

Pályázati csomag