Tudományos Mecenatúra

2021.09.14.
Tudományos Mecenatúra
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása céljából.

A pályázat minden tudományterület számára nyitott az alábbi támogatási lehetőségekkel:

  1. részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon;
  2. Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvények, konferenciák szervezése (különös tekintettel a nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságainkkal összefüggő rendezvényekre);
  3. a tudomány és innováció eredményeinek társadalmi népszerűsítése, és a közösségi tudomány (Citizen Science) támogatása; valamint
  4. tudományos kiadványok, szakkönyvek papíralapú és egyidejűleg nyílt hozzáférésű elektronikus formátumban történő megjelenésének támogatása.

Ugyanazon személy alprogramonként csak egy projektjavaslatot nyújthat be. Az 1. és a 4. alprogram keretében azok pályázhatnak, akik munkavégzésre irányuló foglalkoztatási jogviszonnyal vagy doktori képzés keretében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a befogadó intézménynél. A 2. és a 3. alprogram keretében PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók nyújthatják be pályázatukat. 

A pályázatokat az alábbi felületen várják. Az online rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a Pályázati Központ munkatársai tudnak segíteni. A felhasználónévvel, jelszóval, regisztrációval és kutatóhellyel kapcsolatban felmerült problémákat a palyazat@kancellaria.elte.hu címen lehet jelezni. Az adatbázis módosításához, regisztrációhoz, jelszó megadásához a változtatást igénylő kutató pontos azonosítása érdekében szükséges adatok: pontos név, születési hely és idő, anyja neve, pályázatot befogadó tanszék, használt e-mail-cím. A pályázatokat az ELTE EPER-ben rögzíteni kell. A maradéktalanul kitöltött, kari aláírásokkal ellátott EPER pályázati adatlapot, a pályázati nyilatkozatot, a költségtervet és annak indoklását csak együtt fogadják el.

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, ezért a pályázatokat nem kari szinten összegyűjtve, hanem folyamatosan várják a PÁK-ba.

További információ
Pályázati csomag