Tudományos utazásokat támogat az ELTE

2022.10.20.
Tudományos utazásokat támogat az ELTE
Pályázatot az ELTE-vel határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, kutatók nyújthatnak be külföldi kutatás, konferenciarészvétel, kapcsolatépítés céljára, a megpályázható maximális összeg 350 000 forint.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa – a korábbi évek Külügyi Pályázatának utódaként – pályázatot hirdet tudományos célú kiutazások támogatására, mivel különösen fontosnak tartja az Egyetem nemzetközi beágyazottságának növelését, az Egyetem oktatói/kutatói számára nemzetközileg jelentős kutatási irányok és eredmények megismerését és a kapcsolatteremtést.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

  • külföldi kutatás
  • részvétel nemzetközi tudományos konferencián (ideértve az online részvételt is)
    • Konferencián való előadói részvételre abban az esetben nyújtható be pályázat, ha a pályázó részvétele a rendezvényen már biztosított és ezt a pályázó igazolja.
  • külföldi kapcsolatépítés
  • közös kutatási pályázat előkészítése.

A megpályázható maximális összeg 350 000 forint. Az elnyert összeg más, az adott kiutazáshoz nyert támogatással vagy önrésszel összevonható, de kizárólag a megpályázott tételek beszerzésére használható fel. 2023-as kiutazás is pályázható és támogatható.

Pályázatot az ELTE-vel határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, kutatók nyújthatnak be 2022. december 31-ig, illetve a Tudományos Alap keretének kimerüléséig.

A költségtervezéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat a Pályázati adatlap tartalmazza. A pályázatot a pályázati kiírás mellékleteként letölthető pályázati adatlapon kell benyújtani, PDF formátumban, a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen.

Részletes kiírás
Pályázati adatlap