Tudós tanárok – Tanár tudósok

Az ELTE Tanárképző Központja 2014. november 10–11. között „Tudós tanárok – tanár tudósok – konferencia a minőségi tanárképzésről” címmel tudományos és szakmai szimpóziumot szervez. A tanácskozást a 2014-es Magyar Tudomány Ünnepe részeként szervezik.

A hagyományteremtő szándékkal rendezett konferencia apropója, hogy a tanárképzés újra osztatlan formában zajlik: a változás számos szakmai, tartalmi, tudományos és szervezési kérdés megoldását, újragondolását teszi szükségessé. A számos aktuális témakört érintő tanácskozásra 2014. szeptember 15-ig várják az előadók jelentkezését, az előadások 200 szavas összefoglalóit. A jelentkezőket 2014. szeptember 30-ig e-mailben értesítik.

A konferencia tervezett témakörei:

 • a tanárképzés oktatáspolitikai környezete, a tanárképző központok szerepe a minőségi képzésben
 • az osztatlan tanárképzésre való át-/visszaállás feladatai
 • új tanárszakok akkreditációjának kérdései
 • a tanári módszertani kultúra elméleti és gyakorlati megújítása
 • „jó gyakorlatok” a tanárképzésben
 • a digitális pedagógus és a digitális nemzedék
 • a szakmódszertanok és a szakmódszertani tárgyakat oktatók helyzete, kihívásai
 • a mentorok és a vezetőtanárok szerepe a tanári felkészítésben
 • minőségbiztosítás: pályaalkalmasság, életpályamodell, tanfelügyelet
 • a tanárképzést támogató társadalmi szervezetek helyzetértékelése
 • tudós tanáregyéniségek történeti emlékezete
 • a tudós tanárutánpótlás helyzete a doktori iskolákban
 • tanárképzési kutatások (a doktori képzésekben, a TÁMOP pályázat keretein belül stb.)
 • tehetséggondozás
 • tanárképzés és elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiacon
 • a határon túli magyar tanárképzés helyzete

A konferencia honlapja itt elérhető, a szervezők levele itt olvasható.

2014.07.11.