Új akadémiai doktorok az ELTE-n

2023.03.29.
Új akadémiai doktorok az ELTE-n
Egyetemünk 14 oktatója vehette át március 28-án a Magyar Tudományos Akadémia rangos címének megszerzését tanúsító oklevelet. A címet 2022-ben elnyert hazai kutatók közül minden hatodik az ELTE-t képviseli.

Az MTA doktora címre 1995 óta lehet pályázni, és az Akadémia annak ítélheti oda, aki tudományos fokozattal rendelkezik, az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel gyarapította, tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és tudományos eredményeit doktori műben foglalja össze.

A nemzetközi követelményeket integráló minőségbiztosítást nyújtó címet 2022-ben összesen 82 hazai kutató nyerte el, tudományterületi megoszlás szerint a legtöbben, 32-en a matematikai és élettelen természettudományok művelői közül kerültek ki, 27-en a bölcsészet- és társadalomtudományok, 23-an pedig az élettudományok területének képviselői. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 14-en vehették át oklevelüket az MTA Dísztermében megtartott ünnepségen. A kiemelkedő tudományos munkásságukat doktori műben összegző, eredményeik egy kiemelt részét pedig sikeresen megvédő kutatók közül 8-an a Bölcsészettudományi Karon, 5-en a Természettudományi Karon kutatnak, 1 fő pedig a Társadalomtudományi Kar munkatársa. A 9 férfi mellett a cím új viselői között 5 nő található.

Egyetemünk oktatói-kutatói közül MTA doktora címet szerzett:

 • Bódy Zsombor (ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék)
 • Csepregi Márta (ELTE BTK Finnugor Tanszék)
 • Fried Ilona (ELTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék)
 • Laczka Csilla (ELTE TTK Biológia Doktori Iskola)
 • Mihucz Viktor (ELTE TTK Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Mohay Tamás (ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék)
 • Olay Csaba ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék)
 • Pozsgay Balázs (ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet)
 • Simon Attila (ELTE BTK Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszék)
 • Szabados Ágnes (ELTE TTK Szervetlen Kémiai Tanszék)
 • Szombathy Zoltán (ELTE BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszék)
 • Tóth Erika (ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék)
 • Tőzsér János (ELTE BTK Általános Filozófiai Tanszék)
 • Wein-Csizér Kata (ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék).

Forrás: MTA