Új akadémiai doktorok Egyetemünkön

2016.12.12.
Új akadémiai doktorok Egyetemünkön
Az MTA negyvennégy új doktora vette át oklevelét 2016. december 8-án, köztük 7-en az ELTE-ről: Farkas Illés, Hamar Imre, Herczeg Gábor, Juhász Gábor, Károly Krisztina, Magyari Enikő és Nguyen Quang Chinh.

Az Akadémia Alapszabálya szerint az MTA doktora címet a doktori eljárás legfőbb döntéshozó testülete, az MTA Doktori Tanácsa annak ítélheti oda, aki tudományos fokozattal rendelkezik, az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel gazdagította, tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és egy doktori műben bemutatja és sikeresen megvédi legutóbbi tudományos eredményeinek egy kiemelt részét.

A pályázat benyújtásának alapvető feltétele, hogy a jelölt legalább öt éve rendelkezzen tudományos, PhD- vagy kandidátusi fokozattal. Az MTA doktora címre 1995 óta lehet pályázni (korábban a tudományos minősítési rendszerben „tudomány doktora‟ fokozatot használták), azóta mintegy 2330-an nyújtottak be pályázatot, és több mint 1700 kutató szerezte meg a címet. Az MTA doktori oklevelüket most átvevőknek az MTA Doktori Tanácsa 2015. december és 2016. november között ítélte oda a címet. Velük együtt az ezzel a címmel, valamint a korábbi, tudomány doktora fokozattal rendelkező kutatók száma az MTA-ban 2692-re emelkedett.

Az ELTE-ről MTA doktora címet vett át: Farkas Illés, a TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizikai Tanszék tudományos főmunkatársa, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport kutatója; Hamar Imre, a BTK Távol-keleti Intézet Kínai Tanszékének vezetője; Herczeg Gábor, a TTK Biológiai Intézet Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék egyetemi adjunktusa; Juhász Gábor, a TTK Biológiai Intézet Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék tudományos főmunkatársa; Károly Krisztina, a Tanárképző Központ főigazgatója; Magyari Enikő, az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa; és Nguyen Quang Chinh, a TTK Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszék egyetemi docense.

A cím új birtokosairól bővebben olvashat az MTA honlapján.