Új applikáció a kutatások átláthatóságáért

2019.12.12.
Új applikáció a kutatások átláthatóságáért
Az ELTE PPK kutatóinak kezdeményezésére nemzetközi konszenzus született a társadalom- és viselkedéstudományi vizsgálatok dokumentációjáról. Ennek alapján Aczél Balázs, Szászi Barnabás és Kekecs Zoltán készítettek egy applikációt, amelynek segítségével a tudományos szakcikkek szerzői egyszerűen készíthetnek kutatásaikról átláthatósági jelentéseket. A tanulmány a Nature Human Behaviour szaklapban jelent meg.

A társadalomtudományi és viselkedéstudományi kutatásokat gyakran illetik kritikával azért, mert az adatgyűjtés módja és az elemzéshez használt módszertani eszköztár nem kellően dokumentált a megjelent publikációkban, ami megnehezíti vagy ellehetetleníti az elemzés megismétlését és ezzel a kutatási eredmények validálását. Márpedig bizonytalanságot kelthet az eredmények hitelességével kapcsolatban, ha a tudományos eredmények eléréséhez vezető kutatómunka részletei homályba vesznek. Bár a kérdéses tudományterületek művelői elismerték a kutatásaik tárgyát képező adathalmazok és az elemzési módszerek átláthatósága iránti igény jogosságát, hosszú ideje

nem tudtak egyetértésre jutni arról, mit is jelent pontosan a transzparencia.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar kutatói, Aczél Balázs egyetemi docens, Szászi Barnabás és Kekecs Zoltán egyetemi adjunktusok több éves fejlesztői és nemzetközi egyeztető munka eredményeként 36 elemből álló átláthatósági ellenőrzőlistát (Transparency Checklist) alakítottak ki. A kérdések megválaszolásával egy empirikus kutatás eredményének publikálásakor a szerzők megbízható módon rögzíthetik a releváns információkat az adatgyűjtés módjáról, az elemzéshez felhasznált adathalmaz reprezentativitásáról, az elemzés módszertanáról, az elemzett adatok és elemző eszközök hozzáférhetőségéről. Az ellenőrzőlista alkalmazását megkönnyíti a PPK-s szerzők által kidolgozott applikáció,melyet kitöltve átláthatósági riport generálható az adott kutatásról, a riport linkje pedig bekerülhet a kéziratba. Az ellenőrző lista használatának szélesebb körű elterjesztése érdekében a fejlesztők

a 36 elemű teljes checklist mellett egy rövidített, 12 kérdésből álló kérdőívet is kialakítottak,

amelynek alkalmazása kevésbé megterhelő a szerzők számára. A rövidített verzió szintén elérhető az applikációban. A szerzők abban bíznak, hogy szakterületek mértékadó folyóiratai a jövőben meg fogják követelni a kutatások átláthatóságát igazoló, nemzetközi konszenzuson alapuló Transparency Checklist alkalmazását, és az átláthatósági jelentés a tudományos szakcikkek megjelentetésének feltételévé válik a szaklapok minél szélesebb körénél.

A cikk nyílt hozzáféréssel olvasható a Nature Human Behaviour honlapján.