Új Bolyai-ösztöndíjasaink

2021.08.30.
Új Bolyai-ösztöndíjasaink
Kihirdették az MTA posztdoktori pályázatának idei nyerteseit, közülük 19-en az Eötvös Loránd Tudományegyetemről kapták meg a támogatást. 

A Bolyai-ösztöndíj 1997-ben kifejezetten a fiatal (jelenleg a 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatására, a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére létesült, és az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium ítéli oda nyilvános pályázati rendszerben.

A Kuratórium a kollégiumok által összeállított rangsorok és az elnyerhető ösztöndíjak számának figyelembevételével hozza meg döntését a pályázatokról. Az ösztöndíj egy-, két- vagy hároméves időtartamra nyerhető el, amelyet az ösztöndíj zárójelentésének értékelése alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutató ismételten megpályázhat és elnyerhet.

A posztdoktori kutatási ösztöndíjat 2021-ben 168-an nyerték el az ország kutatóhelyeiről, 19-en az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytathatják munkájukat. Közülük a legtöbben, 7-en a Bölcsészettudományi Karon, 6-an a Természettudományi Karon, 3-an a Pedagógiai és Pszichológiai Karon, 2-en az Informatikai Karon dolgoznak, 1 kutató pedig az Állam- és Jogtudományi Karon végzi munkáját.   

Az ELTE új Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasai:

 • Antal Attila (Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet)
 • Csizmadia Tamás (Természettudományi Kar Biológiai Intézet)
 • Deres Kornélia (Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
 • Dévai Kata (Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet)
 • Fekete Gusztáv (Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet)
 • Fekete Imre (Természettudományi Kar Matematikai Intézet)
 • Garai-Takács Zsófia (Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet)
 • Kató Péter (Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet)
 • Kovács Kristóf (Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet)
 • Kovács Péter (Informatikai Kar Informatikatudományi Intézet)
 • Lőrincz Péter (Természettudományi Kar Biológiai Intézet)
 • Murber Ibolya (Bölcsészettudományi Kar Savaria Egyetemi Központ)
 • Simon Gábor (Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)
 • Tajti Attila László (Természettudományi Kar Kémiai Intézet)
 • Tóthmérész Lilla (Természettudományi Kar Matematikai Intézet)
 • Váczi Gábor (Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet)
 • Vajna Balázs (Természettudományi Kar Biológiai Intézet)
 • Vaszkunné Kótyuk Eszter (Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet)
 • Vincze Ferenc (Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet)

Az ELTE szombathelyi campusán a térdplantátumok fejlesztésével foglalkozik Fekete Gusztáv docens, interjúnkat az új Bolyai-ösztöndíjassal itt olvashatja.