Új egyetemi tanárok az ELTE-n

2021.03.09.
Új egyetemi tanárok az ELTE-n
Áder János köztársasági elnök március 1-jei hatállyal egyetemünk négy oktatóját tüntette ki a jelentős oktatói és kutatói teljesítményt jelző címmel.

A köztársasági elnök az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján 2021. március 1-től egyetemi tanárrá nevezte ki

  • Döbrössy Jánost (TÓK Ének-zenei Tanszék),
  • Kurucz Mihályt (ÁJK Agrárjogi Tanszék),
  • Sándor Istvánt (ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék) és
  • Szegnerné Dancs Henriette-t (PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely).

Döbrössy János három és fél évtizede, 1985-től tanít az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszékén, az utóbbi huszonöt esztendőben, 1995 óta tanszékvezetőként irányítja az ott folyó munkát. Emellett több kórussal foglalkozik, és az intézményben működő Zenés Színpad produkcióinak is zenei vezetője.

Kurucz Mihály 1981 óta az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanára. Oktatási tevékenysége elsősorban az anyagi és alaki telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási jogra, továbbá az ingatlanjogra, emellett az agrár-, illetőleg környezetvédelmi jogra összpontosul. 2008 óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, az ingatlanforgalmi szakjogász szak vezetőjeként szervezi a posztgraduális képzést.

Sándor István közel három évtizede oktat az ELTE Római Jogi (és Összehasonlító Jogtörténeti) Tanszékén. Főképpen a kereskedelmi és társasági jog történetével, a bizalmi vagyonkezelés jogintézményének kialakulásával és jelenlegi szabályozásával foglalkozik, részt vett az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében.

Szegnerné Dancs Henriette a sportszociológiában, valamint a teljesítményelemzés terén végez több mint három évtizede nemzetközileg elismert kutatási és oktatói tevékenységet, az interdiszciplináris sporttudomány több ágához kötődően folytat nemzetközi szakmai hálózatépítő munkát. A sport világát nemcsak komplex tudományelméleti megközelítésből ismeri, hanem annak gyakorlati vonatkozásait is megtapasztalta élsportolóként és edzőként is.