Új ELTE-s Nemzeti Laboratóriumok

2020.11.16.
Új ELTE-s Nemzeti Laboratóriumok
A most létrejött tudományos csomópontokban az ELTE koordinációjával kiemelt figyelmet kap a digitális örökség és a társadalmi innováció.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett program keretében 2020 őszén két újabb nemzeti laboratórium kezdte meg munkáját: a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium és a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium az ELTE koordinációjával valósul meg. Az Egyetem így jelenleg négy laboratóriumban is aktív szerepet vállal, a fentiek mellett konzorciumi partnerként vesz részt a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, valamint a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium munkájában.

Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium létrehozásának célja, hogy intézményközi összefogásban, illetve a lehető legnagyobb szinergiára törekedve más, releváns tudományos területen dolgozó nemzeti laboratóriumokkal, kidolgozza a nemzeti kulturális örökség MI alapú feldolgozásának, kutatásának és oktatásának, valamint a lehető legszélesebb körű közzétételének módszertanát, méghozzá úgy, hogy a kifejlesztett módszertanok és eszközök, valamint a szakértői kompetenciafejlesztés piaci hasznosítására is jó gyakorlatokat alakítson ki.

Az együttműködés gerincét az ELTE mellett a Miskolci Egyetem, a Nemzeti Levéltár, valamint az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont adja. A közreműködő intézmények közös munkája lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása a nemzeti örökség feldolgozásában, kutatásában és közzétételében radikálisan magasabb hatékonyságot érjen el, hasonlóan az ilyen fejlesztésekben élen járó országokhoz. A fejlesztett eszközök, módszertanok piaci alapú felhasználásának kidolgozott jó gyakorlatai segítenek a korábban elszigeteltnek gondolt kulturális/oktatási területek közötti falak lebontásában (pl. informatika és bölcsészképzés, nemzeti kultúra és piaci fejlesztések).

Az ELTE által kezdeményezett és koordinált Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium egyik fő célja, hogy a társadalmi innováció definíciójára és támogatási keretrendszerére javaslatot tegyen nemzeti szinten, de ezzel együtt a hazai társadalmi innovációs kutatás-fejlesztési és innovációs törekvéseket beágyazza a nemzetközi együttműködési rendszerekbe is. A labor keretében több tematikus KFI fórum, szakmai műhely jön majd létre, amelyeknek a célja valóban újszerű megoldások kidolgozása társadalmi problémákra és a technológiai változásokhoz kapcsolódó társadalmi igényekre válaszul. Egy későbbi fázisban pedig ezen kidolgozott innovatív modellek, termékek és szolgáltatások tesztelésére kerül sor valódi környezetben, településeken, térségekben, intézményrendszerekben, akár a civil szféra bevonásával is.

A projekt tematikailag nagyon széles területeket ölelhet fel, mint például (de a teljesség igénye nélkül): az okos városok és a körforgásos gazdaság társadalmi aspektusai; fogyasztóvédelem a digitális fogyasztás korában; rurális térségek innovációs lehetőségei; a jövő egyetemei; életkori sajátosságokhoz kapcsolódó innovatív szolgáltatások fejlesztése; stb.). A laborhoz kapcsolódóan létrejött konzorcium gerincét az ELTE mellett további két egyetem, Pannon Egyetem és Miskolci Egyetem, valamint egy civil kutató-tudásközvetítő szervezet, a Hárfa Alapítvány alkotja.

Az ELTE-n létrejött új Nemzeti Laboratóriumokat az egyetem idei Innovációs Napján mutatták be.