Új eredmények a gyermekkori készségfejlesztésben

2019.01.21.
Új eredmények a gyermekkori készségfejlesztésben
A PPK Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoportjának vizsgálata szerint érdemes és fontos a különböző kognitív készségeket párhuzamosan fejleszteni kisgyermekkorban. A kutatás eredményeiről írt tanulmány a rangos Psychological Bulletin legutóbbi számában jelent meg. 

A Kognitív Fejlődés és Oktatás kutatócsoport érdeklődésének középpontjában a gyermekkori fejlődés és fejlesztés áll, formális és informális nevelési és tanulási közegekben. Kiemelt figyelmet fordítanak az iskolaérettség és az iskolai teljesítményhez szükséges készségek fejlődésére és lehetséges fejlesztésére, a tanulási problémák megelőzési lehetőségeire, az iskolai szociális kapcsolatok és konfliktusok szerepére, az otthoni tanulási, információszerzési és szocializációs környezet és a szülő-gyermek kapcsolat hatásaira. 

A Garai-Takács Zsófia adjunktus vezetésével működő csoport nemrég tanulmányt jelentetett meg a Psychological Bulletin című lapban, amely a terület egyik legrangosabb folyóirata. A kutatók metaanalitikus vizsgálatban foglalkoztak a viselkedésszabályozásban meghatározó kognitív készségekkel, a végrehajtó működésekkel, amelyek összefüggnek például az iskolaérettséggel, a későbbi iskolai teljesítménnyel, valamint a szociális készségekkel és a pszichológiai jólléttel.

A vizsgálat során Kassai Réka, Futó Judit, Demetrovics Zsolt és Garai-Takács Zsófia a gyermekkori végrehajtó funkciók explicit fejlesztésére vonatkozó összes tudományos bizonyítékot összevonták. Az eredmények azt mutatják, hogy

az egyes készségek önmagukban való fejlesztésének hozadéka az adott készségre korlátozódik,

más típusú végrehajtó működések esetében ugyanis pozitív hatást nem tudtak kimutatni. Ez az eredmény felhívja a figyelmet a különböző készségek párhuzamos fejlesztésének fontosságára, továbbá elméleti szinten akár megkérdőjelezheti a gyermekkori végrehajtó működések egységes fogalmát.

Forrás: ELTE PPK