Új és már működő kutatócsoportokat támogat az MTA

2017.03.08.
Új és már működő kutatócsoportokat támogat az MTA
A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott egyetemi kutatócsoportok létrehozására 2016-ban kiírt pályázat eredményeként 2017. július 1-től 82 kutatócsoport kezdheti meg ötéves működését 2,06 milliárd forintos költségvetési támogatással. Az ELTE-ről 20 pályázatot választottak az MTA bírálói, négyet a Bölcsészettudományi Karról, tizenhatot pedig a Természettudományi Karról: hét új csoport alakulhat, a már működő kutatócsoportok közül pedig tizenhárom nyert ismét támogatást.

A 2017. július 1. és 2022. június 30. közötti támogatási időszakra vonatkozó pályázati felhívásra összesen 129 pályázat érkezett be, a pályázók 54 jelenleg is működő kutatócsoport folytatására és 75 új kutatócsoport alapítására nyújtottak be kérelmet közel 6 milliárd forint támogatási igénnyel.

A pályázatokat két-két anonim szakmai bíráló megadott szempontok szerint pontszámmal és szöveges indoklással értékelte. A bírálati szakaszt követően az MTA elnöke által felkért 27 tagú zsűri tudományterületenként rangsorolta a pályázatokat, illetve javaslatot tett a támogatandó csoportokra. A zsűri alapelve volt, hogy javaslatának kialakításakor előnyben részesítse azt a pályázatot, amelyet az elmúlt öt évben nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket elérő, iskolateremtő egyéniségű kutató nyújtott be, és a benyújtott kutatási téma nem mutat párhuzamosságot az akadémiai kutatóintézetekben végzett munkával.

A zsűri javaslata alapján meghozott MTA-elnöki döntés értelmében július 1-től 15 egyetemen és 4 közgyűjteményben összesen 82 kutatócsoport kezdheti meg ötéves munkáját, köztük 30 a matematikai és természettudományok területén, 30 az élettudományok területén, illetve 22 a bölcsészet- és társadalomtudományok területén. A 2013. évben indult 15 kutatócsoporttal együtt így július 1-jétől 97-re nő az MTA által támogatott egyetemi kutatócsoportok száma.

Egyetemünkön eddig 24 MTA-ELTE kutatócsoport működött, a most nyertes pályázatokkal a támogatott kutatócsoportok száma 31, ez az összes kutatócsoport közel egyharmada.

A 2016-ban kiírt pályázatban támogatást nyert kutatócsoportok:

Borhy László (ELTE BTK)

Késő vaskori telep- és temetőkutatás, késő- kelta urbanizáció és római kori városfejlődés, iparrégészet, keramológia, ékszerek és viselet, történeti és társadalmi változások, epigráfia

Derényi Imre (ELTE TTK)*

Az optimalizáció szerepe a hierarchikus struktúrájú komplex rendszerekben

Dobolyi Árpád (ELTE TTK)*

Szociális viselkedés

Erdei Anna (ELTE TTK)

A komplementrendszer szerepe fiziológiás és patológiás körülmények között

Faragó István (ELTE TTK)

Differenciálegyenletek numerikus vizsgálata, nagy hálózatok kvalitatív vizsgálata

Frei Zsolt (ELTE TTK)

Extragalaktikus asztrofizika

Hamar Imre (ELTE BTK)*

Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén

Jordán Tibor (ELTE TTK)*

Kombinatorikus optimalizálás

Kázmér Miklós (ELTE TTK)*

Mobilis Föld

Málnási-Csizmadia András (ELTE TTK)

Molekuláris motorok szerepe a neuronális plaszticitásban

Mező Gábor (ELTE TTK)

Tumorellenes és antimikrobiális hatóanyagok célzott sejtbejuttatására és szelektív diagnosztikai eljárásokra alkalmas biokonjugátumok szintézise és funkcionális jellemzése

Miklósi Ádám (ELTE TTK)

Összehasonlító- és neuroetológiai kutatások a kutyák szociokognitív viselkedési modelljének megalkotásához

Pálfy József (ELTE TTK)

A bioszféra változásai és kapcsolatuk a környezetváltozásokkal a mezozoikumban és a kainozoikumban

Perczel András (ELTE TTK)

Bioaktív polipeptidek és fehérjék tervezése, szintézise és expressziója, szerkezetvizsgálat és molekulamodellezés: különös tekintettel a népegészségügyi szempontból fontos öregkori betegségek (Alzheimer, Parkinson, cukorbetegség) hátterének megértésére

Podani János (ELTE TTK)

Populációökológia, társulásökológia, viselkedésökológia, ökológiai epidemiológia

Szathmáry Eörs (ELTE TTK)

Egyes nagy evolúciós átmenetekhez kapcsolódó evolúciós kérdések elméleti tárgyalása

Szovák Kornél (PPKE BTK, ELTE BTK)

Középkori latin szótár, Janus Pannonius szövegkiadás, középkori forráskiadás

Takács Imre (ELTE BTK)*

A középkori magyar építészeti emlékek formatani és ornamentális emlékanyaga, felmérés, dokumentáció, publikáció

Tél Tamás (ELTE TTK)

Az elemi részecskék fizikája alacsony energiáktól a Planck-skáláig; Rendezetlen rendszerek és nemegyensúlyi jelenségek; Környezeti áramlások és a klíma dinamikája

Vellai Tibor (ELTE TTK)*

Az öregedési folyamat mechanizmusa

A csillagal jelölt kutatócsoportok újonnan alakultak.

Forrás: MTA