Új európai kutatási projekt indult az ELTE germanistáinak részvételével

2023.01.09.
Új európai kutatási projekt indult az ELTE germanistáinak részvételével
A CultureNature Literacy Erasmus+ program az antropocén kompetencia és a kulturális fenntarthatóság fejlesztésével foglalkozik az oktatásban.

A 2022 végén indult hároméves Schulische Schlüsselkompetenzen für Zukunftsgestaltung im Anthropozän / CultureNature Literacy (CNL): Curricular key competences for shaping the future in the Anthropocene projektben a szakdidaktika tudományterületet Feld-Knapp Ilona egyetemi tanár és Perge Gabriella egyetemi adjunktus, az irodalom- és kultúratudomány területet Varga Péter egyetemi docens képviseli az ELTE Germanisztikai Intézet oktatói és kutatói közül.

A projekt elsődleges célja a klímaváltozás okozta bizonytalanságok tényeken alapuló megoldására és kezelésére szolgáló antropocén-kompetencia meghatározása és definiálása. A kutatók célul tűzték ki továbbá, hogy tanároknak, iskolavezetőknek, egyetemi hallgatóknak, tanároknak és kutatóknak a tanárképzésben és tanártovábbképzésben tananyagokat bocsásson rendelkezésre, az antropocén-kompetencia és a kulturális fenntarthatóság fejlesztése érdekében.

A program középpontjában a CultureNatureLiteracy mint inkluzív képzési koncepció áll, amely fejleszti a kreativitást és az empátiát, valamint hozzájárul az értékteremtéshez és a felelősségérzet kialakításához. A projektpartnerek

vezérfonalat és jó gyakorlatokat dolgoznak ki a köz-és a felsőoktatás számára.

Egy digitális CNL-felületen az oktatásban hasznosítható tananyagok lesznek elérhetők, és egy olyan eszköztár, amelynek segítségével differenciált, téma- és célcsoportspecifikus tananyagok hozhatók létre, ezek különböző céloknak és célcsoportoknak megfelelően innen adaptálhatók. Ezen túl integrált MOOC teszi majd lehetővé az érzékenyítést az inklúzió és a diverzitás irányába. Annak érdekében, hogy az iskolai fejlődésben helyet kapjon a kulturális fenntarthatóság, iskolavezetők számára CNL-memorandum is készül.

A projekt 2022 novemberében meetinggel kezdődött a mallnitzi Hohe Tauern Nemzeti Park látogatóközpontjában, ahol a hivatalos megnyitót követően a résztvevők a projekt különböző területeinek kidolgozásával és elméleti megalapozásával foglalkoztak.

Forrás: ELTE BTK