Új Horizon Europe projekt az ELTE PPK-n

2024.03.19.
Új Horizon Europe projekt az ELTE PPK-n
Az uniós támogatásból induló MORES projektben az ELTE PPK kutatói nyolc nemzetközi partnerintézménnyel együttműködve vizsgálják a morális érzelmek politikában betöltött szerepét.

A mások vagy a társadalom egészének érdekeivel, jóllétével kapcsolatos morális érzelmek iránymutatást adnak arról, mi helyes és mi nem. Érzéseink és személyes értékeink nagy hatással bírhatnak az információfeldolgozásra és a döntéshozatalra, ezért lényeges a politika területén is figyelembe venni őket. A morális érzelmek tehát befolyásolják a politikával kapcsolatos döntéseinket, sőt ezek alapján alakítjuk ki politikai identitásunkat is. Emellett társadalmi szinten is fontos szerepük van: a pozitív érzések (pl. együttérzés) képesek egyesíteni az embereket, míg a negatívak (pl. harag) megosztottságot okozhatnak. A januárban indult háromév futamidejű MORES: Moral emotions in politics – how they unite, how they divide című projekt ezért az erkölcsi emóciókat helyezi kutatási és innovációs tevékenységei középpontjába.

A kutatók a morális érzelmek hatásának vizsgálata mellett arra is igyekeznek választ találni, hogy a politikai döntéshozók hogyan alakíthatnak ki olyan irányelveket, amelyek megfelelően reagálnak a lakosság érzelmi igényeire, ezzel támogatva a hatékony és demokratikus kormányzást. A projekt során többek között kérdőíves, kísérleti és interjús módszerekkel dolgoznak majd, valamint a közösségi médiában és a sajtóban található szövegeket is elemeznek.

A MORES indulását az Európai Bizottság a Horizon Europe programján keresztül összesen mintegy 3 millió euróval támogatja, a konzorcium vezetője a Társadalomtudományi Kutatóközpont. A projekt koordinátora Boda Zsolt, a HUN-REN Politikatudományi Intézet kutatóprofesszor főigazgatója; az ELTE PPK-n a projekt témavezetője Krekó Péter, a Szociálpszichológia Tanszék oktatója, a Dezinformáció és Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport vezetője. Az együttműködésben részt vesz még az Adam Mickiewicz University (Lengyelország), a European Citizens Actions Service (Belgium), a European University Institute (Olaszország), a European University Viadrina (Németország), a Game in Society (Franciaország), a Hebrew University of Jerusalem (Izrael) és a University of Lorraine (Franciaország).