Új innovációs projekt indul az Informatikai Karon

2021.07.23.
Új innovációs projekt indul az Informatikai Karon
Az innováció és a vállalkozói kultúra fejlesztését célul tűző InnoChange program az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 400 ezer eurós támogatását nyerte el. A konzorciumot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara vezeti. 

Az ELTE Informatikai Karának vezetésével és az EIT támogatásával új projekt indul az innováció és vállalkozói kultúra fejlesztésére. Az InnoChange: Változások előmozdítása és kapacitásépítés; úton az innovatív és vállalkozó egyetemek felé projekt célja, hogy bővítse a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs hajlandóságát és kapacitását, támogassa a közép- és kelet-európai innovációs ökoszisztémákat, hogy mind jobban bekapcsolódjanak az európai körforgásba. A partnerek eltérő és egymást kiegészítő szakértelme

jó alapot teremt a tudásháromszög alapú innovációs oktatás megvalósításához.

A projekt az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education 400 ezer euró támogatását nyerte el, és lehetőség lesz további 18 hónapos hosszabbításra összesen 1,2 millió euró értékben.

Az ELTE Informatikai Karán kívül a konzorcium tagja a Babeș-Bolyai Egyetem (Románia), a Heriott-Watt Egyetem (Egyesült Királyság), a Pavol Jozef Šafárik Egyetem (Szlovákia), a Pajszij Hilendarszki Egyetem (Bulgária) és a Startup Wise Guys Accelerátor (Észtország). Társult stratégiai partnerek a GE Healthcare Hungary és a Campden BRI Hungary.

A projekt erőssége az adott tudományos szakterületből (informatika, digitális átalakulás) és az egyetemi környezet, az ipar és a magánszervezetek adta sokszínűségből fakad.

A partner felsőoktatási intézmények számára az InnoChange konzorcium kidolgozza a vállalkozástan tananyagát, az ehhez kapcsolódó tanárképzést, valamint egy új innovációs modell segítségével összegyűjti és egyfajta inkubátor módjára támogatja a hallgatóktól, oktatóktól és a kutatói tevékenységekből származó innovációt. Ezenkívül hatékony támogatást nyújt az arra érdemes, korai stádiumú innovációs projekteknek, valamint gyakorlati, átfogó és sokoldalú ipari partnerségi hálózatot, kölcsönös tanulás révén

támogatási struktúrákat alakít ki a felsőoktatási intézmények vállalkozói közösségei számára.

A konzorcium már az első 6 hónapban:

  • innovációs és vállalkozói tananyagokat dolgoz ki a hallgatók és az oktatók és adminisztratív munkatársak számára;
  • kialakítja a konzorciumban meglévő vállalkozói közösségek profilját és támogatási struktúráit;
  • kidolgoz egy többéves felsőoktatási intézményi átültethetőségi tervet az intézményi változások elérése érdekében;
  • kidolgoz iránymutatásokat az InnoChange bevonására és a fenntarthatóság biztosítására;
  • és kialakít egy innovációs szolgáltatási keretrendszert.

Az InnoChange oktatást biztosít 130 hallgató, 12 oktató és 12 nem oktatói státuszban lévő munkatárs számára, mentorál 12 hallgatót, 4 oktatót és 4 nem oktatói státuszban lévő munkatársat, valamint támogatni fog 2 induló startupot.

Az InnoChange konzorcium szoros kapcsolatban áll az EIT Digital-el, és törekszik rá, hogy a hálózatot tovább bővítse a digitális átalakulás felgyorsítása érdekében. Az ELTE IK az EIT Digital tagja, a Budapesti Csomópont alapító felsőoktatási intézménye, s mint ilyen, kiemelt feladatának tartja a közép-európai felsőoktatási együttműködések fejlesztését, összhangban az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiájával. Az EIT Digital képzéseiben már több mint száz mester- és doktori hallgató számára tette lehetővé a részvételt, miközben az I&E kurzust több száz magyar alap, mester hallgató és doktorandusz számára is elérhetővé tette.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egyedülálló uniós kezdeményezés, amely az európai innovációs képességét erősítendő, sürgető globális kihívásokra keres megoldást, illetve segítséget nyújt a vállalkozói tehetség kibontakoztatásához annak érdekében, hogy fenntartható növekedést és képzett munkaerőt igénylő munkahelyeket teremtsen a kontinensen. Az EU kutatási és innovációs keretprogramjának az „Horizone Europe”-nak szerves része, támogatja a vezető vállalatok, kutatólaboratóriumok és egyetemek közötti dinamikus páneurópai partnerségeket, EIT tudás- és innovációs közösségeket.
Az EIT Felsőoktatási Kezdeményezése az EIT új stratégiájának, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiai innovációs menetrendnek egyik kiemelt célkitűzése. A kezdeményezés azért jött létre, hogy szakértelemmel és képzéssel támogassa a felsőoktatási intézményeket, finanszírozást és hozzáférést biztosítson az EIT innovációs ökoszisztémájához, így lehetővé tegye olyan innovációs cselekvési tervek kidolgozását, amelyek jól kiegészítik majd egymást. A kísérleti szakaszban eddig 23 projektet finanszírozott, a következő pályázati felhívás 2021 végén várható.