Új intézet alakult a PPK-n

2020.04.23.
Új intézet alakult a PPK-n
Tanszékeket vontak össze, tanszéket neveztek át, és Ember–Környezet Tranzakció néven új oktatási egységet is létrehoztak az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. A most bevezetett szervezeti átalakításokkal az Egyetem a pszichológiai tudományág nemzetközi trendjeiben tapasztalható változásokra reagált.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán Dúll Andrea vezetésével, a kar nyolcadik intézeteként létrejött az Ember–Környezet Tranzakció Intézet (EKTI). Az Intézet megalapításáról az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a 2020. április 16-án zárult levélszavazással döntött. A szervezeti változásra azért volt szükség, mert az ember–környezet tranzakció alap- és alkalmazott kutatásai dinamikusan fölerősödtek a nemzetközi és a hazai tudományos életben. Az új, önálló intézetben több szinten és posztgraduális formában is folyó képzés új kutatások bázisául is szolgálhat.  

Az Ember–Környezet Tranzakció Intézet feladata az ember és az őt körülvevő épített, természeti vagy virtuális környezet egymást kölcsönösen meghatározó kapcsolatának kutatása, valamint pszichológiai és ember–környezet tudományi hátterű oktatása lesz. Az intézet célja továbbá, hogy a pszichológiához kapcsolódó tudományterületekkel való együttműködésen túl az ember-környezet tranzakcióját érintő egyéb szakterületekkel kapcsolatot építsen ki, illetve az itt felhalmozódó tudást szakértői tevékenység keretében a mindennapos környezethasználati gyakorlatban is alkalmazza és alkalmazhatóvá tegye.

Az EKTI gondozza a továbbiakban a pszichológia MA munka- és szervezetpszichológia specializáció környezetpszichológia modulját, a szakirányú szaktanácsadó továbbképzések közül a kreativitás-ökológiai és a szoft technológiai témakört, az egészségfejlesztő szakpszichológus képzés pszichológiai lovasterápia ismeretkörét, illetve a pszichológiai doktori képzés Szocializáció és társadalmi folyamatok doktori programjának Környezetpszichológia modulját is.

Az új intézet megalapításával párhuzamosan néhány további szervezeti változtatás is történt a karon. Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék néven működik a továbbiakban a Pszichológiai Intézet Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszéke. Az új elnevezésű tanszék működésének koordinálásával a Kari Tanács Kiss Orhidea habilitált egyetemi docenst bízta meg. Emellett ugyancsak a Pszichológiai Intézetben két, korábban önálló tanszék összeolvadásával létrejött a Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék, az egyesített képzési egység vezetését ideiglenesen Rácz József egyetemi tanár látja el, az összeolvadást és az új tanszék operatív működésének megszervezését  Kaló Zsuzsa adjunktus koordinálja.

Korábbi interjúnkban Dúll Andrea egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE PPK dékánhelyettese az ember és környezetének kutatásáról beszélt „Az ELTE arcai” interjúsorozat keretében.

Forrás: ELTE PPK