Új kutatási erőtér a magyarországi informatikában

2018.06.20.
Új kutatási erőtér a magyarországi informatikában
Az ELTE-BME-PPKE Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések projekt célja, hogy az IKT és számítástudomány területén európai szinten is eredményesen működő kutatói hálózatot hozzon létre.  A 2017 és 2020 között futó projekt több mint 950 millió forintból az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A kutatásban három nagy egyetem informatikai kara vesz részt: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara mint a konzorcium vezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara.

A kutatási hálózatot azért szervezték meg, hogy a résztvevő intézmények a Nyugat- és Közép-dunántúli régiókban a meghatározó európai számítástudományi, informatikai és IKT kutatási trendekhez kapcsolódó kutatási erőteret hozzanak létre. Ennek csomópontjait (megvalósítási helyszíneit) Szombathely, Martonvásár, Esztergom és Balatonfüred jelenti, míg a konzorciumvezető ELTE és partnerei, a BME és a PPKE kiemelkedő tudásbázisa és tapasztalatai, valamint európai szintű kapcsolatrendszere és az EIT Digital kutatási témái köré épülő portfólió azt a kohéziós erőt biztosítják, mely az egyes partnerek által végzett kutatási tevékenység egységét megteremti.

A projekt három pillér köré szerveződik. Az első a szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság pillére. A hardverek fejlődése a sokmagos és elosztott rendszerek felé mutat, és ezt a tendenciát kell követniük a szoftvereknek is. Akár a szükséges (illetve minél nagyobb) hatékonyság elérése a cél, akár a megoldandó feladatok jellege követeli ezt meg, a szoftverek párhuzamosan futó folyamatokból épülnek fel, melyek sokszor különböző (akár földrajzilag is egymástól távol lévő) számítógépeken futnak. A szoftverek komplexitása ennek következményeképp megnőtt, melyet a szoftverfejlesztési módszereknek és szoftverfejlesztést támogató eszközöknek is követniük kell. A kutatások ezen pillére a minden informatikai megoldásban központi szerepet betöltő szoftverek előállítására és minőségi jellemzőinek fejlesztésére összpontosít.

A második az infokommunikációs infrastruktúrák és kiberfizikai rendszerek pillére. A kutatások kiterjednek az IoT eszközök világára, beleértve az intelligens edge computing eszközök kialakítását, az IoT kommunikációs protokollokat és a valós idejű CPS rendszereket, de a köztük jelentősen megnövekedő forgalom lebonyolításában várhatóan kulcsszerepet játszó 5G hálózatokat, a rádiós és vezetékes hálózati megoldások hatékonyságát növelő fejlesztéseket, az adatok tárolását, a bárhonnan és bármikor történő elérésüket és feldolgozásukatt biztosító felhő alapú alkalmazásokat is.

Az utolsó pedig az intelligens adatelemzés pillére, amely gépi tanuláson, bioinspirált számítási alkalmazásokon alapul, és a nagyskálájú biológiai, térinformatikai és orvosi adatok elemzésére, értelmezésére és azok felhasználására fókuszál. Az egyes rendszerek viselkedésének jóslása számos kihívást tartogat kutatóink számára.

A projekt célja annak elérése, hogy innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó kutatásaink nemzetközi beágyazottsága erősödjön, továbbá a hazai és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok fejlesztésével bővüljön hazánk szerepvállalása az európai kutatási hálózatokban, programokban. Az EIT Digital társulásban betöltött szerep megerősítéséhez szükséges alapkutatások mellett, az együttműködés elősegíti Magyarország részvételét a Horizont 2020, a Future and Emerging Technologies, a Teaming és egyéb európai pályázatokban is.

Bővebb információk