Új mestertanáraink és kiváló hallgatóink

2021.07.06.
Új mestertanáraink és kiváló hallgatóink
Hivatalosan a legkiválóbb tanárok és hallgatók elismerésével zárult a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. 2021-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemről különösen sokan részesültek extra elismerésben: 11 oktató kapott Mestertanár Aranyérmet, 14 hallgató pedig Pro Scientia kitüntetést.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságai minden konferencia után Mestertanár Aranyéremre terjesztenek fel olyan kiváló oktatókat, akik legalább 10 éve eredményesen részt vesznek a TDK-munkában. Minden szekcióban annyi aranyérem kerül odaítélésre, ahány Pro Scientia Aranyérmet nyertek a szekcióból a pályázók. 2021-ben 90 Mestertanár jelölés érkezett 19 intézményből, a szakmai bizottságok által felterjesztett 64 jelöltből végül 49-en kapták meg a Mestertanár Aranyérmet.

A díjazottak közül 11-en az Eötvös Loránd Tudományegyetemet képviselik, közülük 5-en a Természettudományi Karon, 3-an a Bölcsészettudományi Karon tanítanak, 1–1 oktató pedig az Állam- és Jogtudományi Kar, a Tanító- és Óvóképző Kar, illetve az Informatikai Kar munkatársa.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről Mestertanár Aranyérmet kapott:

 • Bodó Csanád egyetemi docens (BTK)
 • Felföldi Tamás egyetemi adjunktus (TTK)
 • Hammer Ferenc egyetemi docens (BTK)
 • Hercz Mária egyetemi docens (TÓK)
 • Hoffman István egyetemi tanár (ÁJK)
 • Kiss Farkas Gábor egyetemi docens (BTK)
 • Kovács M. Gábor egyetemi tanár (TTK)
 • Nagy Balázs habilitált docens (TTK)
 • Salma Imre egyetemi tanár (TTK)
 • Szűcs András egyetem tanár (TTK)
 • Tóth Melinda egyetemi docens (IK)

A teljes lista itt olvasható.

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben az a fiatal részesülhet, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget.

2021-ben összesen 314 Pro Scientia pályázat érkezett a 16 tudományterületi szekcióba, valamint a Junior Pro Scientia pályázatra. A Bizottság végü 48 Pro Scientia, 2 Pro Arte és egy Junior Pro Scientia Aranyérem odaítéléséről döntött.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói közül 14-en részesültek az elismerésben, ők az Állam- és Jogtudományi Karon, a Természettudományi Karon és a Bölcsészettudományi Karon, illetve a Pedagógiai és Pszichológiai Kar szombathelyi kihelyezett tagozatán végzik tanulmányaikat.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről Pro Scientia Aranyérmet kapott:

 • Bajzát Tímea Borbála (BTK)
 • Balázs Gergő (ÁJK)
 • Bognár Zsófia (TTK)
 • Buti Nikolett (PPK Szombathely)
 • Csörnyei Géza (TTK)
 • Igari András (TTK)
 • Illés Kornél (BTK)
 • Kárász Marcell (ÁJK)
 • Kern Dóra (TTK)
 • Kerti Anna Emese (BTK)
 • Kovács Dominik (BTK)
 • Muzsnay Anna (TTK)
 • Szabó Patrik (ÁJK)
 • Tegzes Nóra Valentina (BTK)

A teljes lista itt olvasható.

A díjak átadására 2021. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a 35. OTDK zárórendezvényén kerül sor.