Új Nemzeti Kiválóság Program – felhívás

2016.06.06.
Új Nemzeti Kiválóság Program – felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) néven új ösztöndíj pályázatot hirdet. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az ösztöndíjprogram két részből áll: az ún. „A” keretre az alap- és mesterszakos hallgatók, míg az ún. „B” keretre a posztgraduális képzésben résztvevők, illetve posztdoktorok pályázhatnak 10 havi ösztöndíjra.


Az ösztöndíjprogram „A” keretének havi összegei:
  • Alapképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés: 75.000 Ft
  • Mester- és osztatlan képzésben részt vevő hallgató: 100.000 Ft
Az ösztöndíjprogram „B” keretének havi összegei:
  • Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000 Ft
  • Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató: 150.000 Ft
  • Doktorjelölt: 250.000 Ft
  • Posztdoktor I.: 300.000 Ft
  • Posztdoktor II.: 350.000 Ft
A pályázatok 2016. június 10-étől nyújthatóak be, postai úton történő beérkezésük határideje 2016. június 27.

Részletes pályázati kiírás és pályázati dokumentáció