Új nemzetközi kutatás indul a TáTK-n

2019.10.07.
Új nemzetközi kutatás indul a TáTK-n
Az ELTE Empirikus Tanulmányok Intézet RC2S2 kutatócsoportjának részvételével Jean Monnet Network Grantet nyert az "Európai emlékezetpolitika" nemzetközi együttműködés.  A projektet a kanadai University of Victoria vezeti, további résztvevői a Université de Strasbourg és a poznańi Adam Mickiewicz University.

A "European Memory Politics – Populism, Nationalism and the Challenges to a European Memory Culture (EuMePo) együttműködés célja nemzetközi együttműködés kialakítása emlékezetpolitikával foglalkozó szakemberek között. A projekt keretében azt vizsgálják majd, hogyan használják mozgósításra a kontinens populista-nacionalista pártjai az emlékezetpolitikát.

Figyelembe véve a múlt vitatott értelmezését és kihatását a kortárs európai politikára, a hálózat fő céljai a következők: hosszú távú nemzetközi kutatói hálózat kialakítása különböző tudományterületek bevonásával; az újító és eredményes kutatómunka támogatása; az egyetemisták, a doktori hallgatók és a fiatal kutatók számára kutatási tapasztalatok biztosítása; a kutatás eredményeinek széles körben való megismertetése partnerek bevonásával (média, múzeumok, középiskolák, pedagógusok, online felületek), illetve olyan eszközök fejlesztése az emlékezetpolitika területén, amelyek hosszú távon hatni fognak a szélesebb közösségre is.

A nemzetközi együttműködésben részt vesz az ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézetében 2018-ban, a korábbi Módszertani Kutatóközpont kibővülésével létrejött RC2S2 kutatócsoport is, amelynek vezetői Barna Ildikó és Németh Renáta. A csoport adatbányászati és szöveganalitikai módszerekkel vizsgál interneten és elektronikusan elérhető, elsősorban szöveges adatforrásokat, továbbá network-elemzésekkel foglalkozik és adatvizualizációs megoldásokat fejleszt. Kutatják többek között az internetes gyűlöletbeszédet, a korrupció online megjelenését és a depresszió témájú online fórumok jellegzetességeit.

Jean Monnet Network Grant nemzetközi együttműködések kiépítését és fejlesztését támogatja különböző szereplők (felsőoktatási intézmények, kiválósági központok, tanszékek, csoportok, szakértők) között az Európai Unióban. Célja információk összegyűjtése, jó gyakorlatok megosztása, a tudás gyarapítása és az európai integrációs folyamat bemutatása világszerte.