Új utak és ismert problémák a polgári jogban

Új utak és ismert problémák a polgári jogban
11/24

2022. november 24. 08:15 - 13:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)

11/24

2022. november 24. 08:15 - 13:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)


Az ELTE Polgári Jogi Tanszék szimpóziumot szervez a Magyar Tudomány Ünnepén.

A Tanszék oktatói a polgári jog számos olyan kérdését járják körül, amelyek napjainkban aktuálisak, akár azért, mert a megváltozott a jogszabályi környezet új megközelítést tesz szükségessé, akár azért, mert a gyakorlat a korábbitól eltérően reagál egyes problémákra. A témák sokrétűek: az előadások a dologi jog, a kötelmi jog, a szerzői jog és az öröklési jog több kérdését járják körül; részben dogmatikai, részben gyakorlati jellegűek, így nemcsak az elmélet, hanem a jogalkalmazás felvetéseire is válaszokat keresnek.