Új vezető a Természettudományi Karon

2018.11.07.
Új vezető a Természettudományi Karon
A dékáni teendőkkel Borhy László akadémikus, az ELTE rektora 2018. november 6-tól Sziklai Péter egyetemi tanárt, a Természettudományi Kar Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszékének vezetőjét bízta meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának vezetője 2018. november 5-én lemondott dékáni vezetői megbízatásáról, amit az Egyetem rektora elfogadott. A dékáni teendők ellátásával a nyilvános pályázat alapján kinevezhető dékán megválasztásáig az ELTE rektora 2018. november 6-tól Sziklai Péter egyetemi tanárt, a Természettudományi Kar Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszékének vezetőjét bízta meg. A Természettudományi Kar Kari Tanácsa elindította a kar pályázat útján kinevezhető vezetőjének megválasztására irányuló eljárást.

Sziklai Péter 1992-ben szerzett matematika szakos diplomát az ELTE Természettudományi Karán. 1998-ban kandidált, majd 2009-ban habilitált, 2014-től az MTA doktora. 1999-től oktat az ELTE TTK Számítógéptudományi Tanszéken, jelenleg a tanszék vezetője. 2013-tól az MTA-ELTE Geometriai és Algebrai Kombinatorikai Kutatócsoport tudományos tanácsadója. Az ELTECRYPT kriptográfiai kutatócsoport alapító vezetője, a csoport több alkalmazott kutatási projektjének irányítója. Az EIT ICT Labs Master School keretében több európai egyetem közös kriptográfiai MSc-képzésének európai szintű koordinátora volt. Több sikeres OTKA-pályázatot vezetett. Az ELTE TTK Doktori Tanács, az OTKA matematika zsűri választott tagja volt, részt vesz a Rényi Kató-emlékdíj bizottság munkájában. Az FWO matematikai bizottságának felkért külső tagja. Fő kutatási területei a matematika, a kombinatorika/diszkrét matematika, a véges geometria, a véges testek, valamint a kriptográfia.

A Természettudományi Kar képzései az ELTE portfóliójában kitüntetett helyet foglalnak el, és mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban előkelő a pozíciójuk a különböző felsőoktatási rangsorokban. A karon számos nemzetközileg is ismert, elismert és rangos, külföldi pályázatokból finanszírozott kutatócsoport működik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem célja, hogy az oktatás és a kutatás magas színvonalát továbbra is fenntartsa, ennek érdekében a jövőben több, összehangolt intézkedést hajt végre.