Újabb eredmények a korrózióvédelemben

2018.03.27.
Újabb eredmények a korrózióvédelemben
Az M-ERA.Net – az európai anyagtudományi alap- és alkalmazott kutatások támogatását biztosító konzorcium – honlapja sikertörténet rovatában ír a COR_ID projekt legújabb eredményeiről. A projekt egyik meghatározó résztvevője az ELTE TTK Kémiai Intézetében működő Szerves Fluorvegyületek Laboratóriuma.

Egy – szlovén, francia és magyar egyetemi kutatókból és a Talum d.d. (Kidričevo, Slovenia) aluminiumipari kombinát mérnökeiből álló – csapat új megoldásokat keres alumínium és alumínium-ötvözetek korrózióvédelmére. A célkitűzés rendkívül időszerű, hiszen az egyik leghatékonyabb védőbevonat kialakítására szolgáló ún. „kromátos kezelés” alkalmazása környezetvédelmi okokból már nem tartható fenn sokáig.

A sikertörténet alapja az, hogy a fém-levegő-víz rendszer leírására alkalmas komputeres modellezések (Párizs), gyors elektrokémiai polarizációs mérések (Ljubljana) és a fluoros technológia alapján (Budapest) olyan új víztaszító kompozit polimer bevonatokat fejlesszünk ki, melyekben fluoros korrózióinhibitor molekulák is rögzíthetőek. Ez a „többskálájú” optimalizációs stratégiát alkalmazó kutatás és fejlesztés az elméleti és gyakorlati ismeretek szinergikus felhasználására épülő, az M-ERA.Net ún. Integrated Computational Materials Engineering (ICME) megközelítését alkalmazza.

A COR_ID projekt egyik meghatározó résztvevője az ELTE TTK Kémiai Intézetében működő Szerves Fluorvegyületek Laboratóriuma, a résztvevő közreműködők Rábai József egyetemi tanár, Szabó Dénes egyetemi docens, Nemes Anikó egyetemi adjunktus és Menczinger Bálint PhD-hallgató. Az itt folyó (M.ERA-Net COR_ID) kutatásokat az NKFIH az NN117633 számú „Korrózióálló bevonatok tervezése különböző alkalmazások céljából” című projekt keretében támogatja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szerves Fluorvegyületek Laboratóriuma két másik európai intézménnyel és egy alumíniumipari üzemmel közösen vesz részt abban az Európai Unió által finanszírozott anyagtudományi K+F+I projektben, melynek célja innovatív korrózióvédő bevonatok létrehozása. A kutatók a fluoros amfifilek új típusú korrózióvédő bevonatokban történő alkalmazhatóságát vizsgálják. Az M.ERA-NET projekt intézményi csoportját Rábai József, a TTK Kémiai Intézet egyetemi tanára vezeti. A pályázat 80.000 eurós (körülbelül 25 millió forintos) támogatást nyert el.