Újabb Joseph Cours-ösztöndíjasok

2020.11.04.
Újabb Joseph Cours-ösztöndíjasok
Az ELTE Tudományos Tanácsa idén Kovács Zoltán és Nagy-Baló Zsuzsa doktoranduszoknak ítélte oda a fiatal biokémikusoknak és genetikusoknak adható egyetemi támogatást.

Joseph Cours amerikai professzor 2016 őszén 4000 dolláros adományt juttatott el az ELTE-re, miután idelátogatott. A Tudományos Tanács – mint az Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület – a tudományos tevékenység ösztönzése, a fiatal kutatók támogatása és kiemelkedő tudományos teljesítmények elismerése érdekében az adományból 2017-ben tett közzé első alkalommal pályázatot a biokémia és genetika területén tevékenykedőknek. 

Idén a színvonalas pályaművekből a bírálóbizottság a jelentkezők publikációs tevékenységét, tudományos előéletét és doktori képzéshez kapcsolódó eredményeit vizsgálva Kovács Zoltánt és Nagy-Baló Zsuzsát ítélte nyertesnek. A fiatal doktoranduszok 2020. november 2-án Borhy László rektortól vették át az ösztöndíjat. 

Kovács Zoltán az ELTE-n végzett alap- és mesterszakos tanulmányait követően jelenleg a Biológia Doktori Iskola Szerkezeti Biokémia Programjának hallgatója. Tudományos érdeklődése kiterjed a motorenzimekre, DNS-kötő fehérjékre, DNS-hibajavításra, fehérjék szerkezeti-funkció összefüggéseire, egyedi-molekula eljárásokra és folyadék-folyadék fázisszeparációs folyamatokra. Jelenlegi

kutatási témája a genomkarbantartó folyamatok részletes feltérképezése.

2017 óta több jelentős nemzetközi konferencia résztvevője, eddig 3 tudományos cikkben szerző, ezek közül egyben első szerző. Cikkei a magas standardú Nucleic Acids Research és Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America folyóiratokban jelentek meg, eddig kapott független hivatkozásainak száma 25. Az Új Nemzeti Kiválóság Program kétszeres ösztöndíjasa, 2018-ban a Kar Kiváló Hallgatója, 2020-ban Innovatív PhD kutatási téma pályázatot nyert.

Nagy-Baló Zsuzsa mind alapszakos, mind mesterszakos tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta, jelenleg a Biológia Doktori Iskola Immunológia Programjának hallgatója. Doktori munkájának témája A CR3 és CR4 megjelenése és szerepe egészséges emberek és krónikus limfoid leukémiában szenvedő betegek B sejtjein. Tanulmányai mellett az MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.

Az ösztöndíjjal támogatott kutatómunkája során 

a CR4 lokalizációját vizsgálja egészséges és krónikus limfoid leukémiás nyirokszövetekben,

hogy pontosabb képet kaphasson a receptor egészséges és patológiás folyamatokban betöltött szerepéről. Publikációs rekordja 4 közleményt tartalmaz, ezek közül egyben első szerző, 60 független hivatkozása van.