Újra folyóiratfejlesztési pályázat

2023.06.15.
Újra folyóiratfejlesztési pályázat
Az Egyetemhez kötődő folyóiratok szeptember 15-ig pályázhatnak maximum 2 millió forint támogatásra az ELTE Folyóiratfejlesztési Alapból.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ismét pályázatot hirdet az Egyetemhez jelentős mértékben kötődő folyóiratok számára a folyóirat fejlesztésének, kiemelten a nemzetközi adatbázisokba (Web of Science és/vagy Scopus) kerülésének támogatására. Tavaly az első alkalommal meghirdetett támogatási konstrukció keretében 17 folyóirat fejlesztését támogatta az ELTE, a kiosztható 20 milliós összeg másfélszeresére érkeztek pályázatok.

A pályázóknak 3, egyenként maximum 1 oldal terjedelmű részből álló anyagot kell benyújtaniuk:

  • a folyóirat eddigi történetének, céljainak és közreműködőinek, szerzői körének rövid bemutatása, ideértve az ELTE-s és a nem ELTE-s állandó közreműködőket, intézményeket, finanszírozókat is;
  • 1 éves terv, amely konkrét vállalásokkal bemutatja, milyen fejlesztéseket terveznek végrehajtani a támogatás egy éve alatt, és az ehhez kapcsolódó költségterv;
  • távlati (3-5 éves) terv, amely a folyóirat hosszabb távú céljait foglalja össze.

A támogatási időszak hossza 1 év, amely nem meghosszabbítható, az el nem költött támogatást vissza kell fizetni. Pályázni bruttó 500 ezer és 2 millió forint közötti egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra lehet, amely összeg személyi és dologi kiadásokra is fordítható. A teljes kiosztható összeg bruttó 20 millió forint. A támogatott folyóirat honlapján és folyóiratszámain köteles feltüntetni az ELTE Folyóiratfejlesztési Alapot mint támogatót. A kiírásra a tavalyi támogatottaknak is lehetősége van újra pályázni, amennyiben az előző támogatás felhasználásával elszámoltak.

Támogatott időszak: 2023. november 1. – 2024. október 30.

A pályázati anyagot a Tudománypolitikai Iroda e-mailcímére, a tudomanypolitika@rk.elte.hu címre kell elküldeni „Pályázat a Folyóiratfejlesztési Alap támogatására” tárgyú e-mailben, a részletes kiírásban foglaltaknak megfelelően.

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 15.
Elbírálási határidő: 2023. október 6.

A részletek a hivatalos kiírásban olvashatók.