Újra gyermekjogi képzés az ÁJK-n – nem csak jogászoknak

2018.01.25.
Újra gyermekjogi képzés az ÁJK-n – nem csak jogászoknak
Új évfolyammal indul az először tavaly megnyílt gyermekjogi képzés 2018 februárjában az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Várják mindazokat, akik gyermekekkel foglalkoznak: gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, pszichológusokat, jogászokat, tanárokat.

A képzés jogászoknak és nem jogász szakembereknek egyaránt szól: keretében elsajátíthatják a gyermekjogi szemléletet, megismerhetik a gyermekek jogait, érdekeit és szükségleteit mind a közjogi, mind a magánjogi jogterületeken, s tanulmányozhatják a gyermekjogi szempontból jelentős nemzetközi és európai dokumentumokat, sztenderdeket. A képzés, amely az interaktív órák révén szakmai tapasztalatcserére, a gyermekek helyzetének komplex megközelítésére is alkalmat nyújt, jogesetmegoldás-központú záróvizsgával ér véget.

A képzés sikeres elvégését követően a hallgatók gyermekjogi szakjogász, illetve jogi szakokleveles gyermekjogi szakember végzettséget szereznek.

A képzés háromféléves (két tanulmányi félév és egy záróvizsgafélév), képzési nap a péntek; szakmai vezetője Szeibert Orsolya egyetemi docens (ELTE ÁJK). A szervezésért a Kar Jogi Továbbképző Intézete felel, a képzés szervezője Hunyadi-Zoltán Enikő (www.ajk.elte.hu/jotoki), eltejti@ajk.elte.hu +36-1-266-2563, +36-1-318-5912. Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

A képzés komplex ismereteket nyújt a hazai közjogi és magánjogi jogterületek, továbbá a gyermekek nemzetközi szintű védelme tekintetében; ennek megfelelően tárgyalásra kerül a gyermeki jogok alapjogi-alkotmányjogi megközelítése, a gyermeki jogok ombudsmani jogvédelme; a gyermek helyzetének megítélése és jogai a büntető anyagi jog és eljárásjog, a szabálysértési jog összefüggéseiben, a gyermekvédelmi eszköz- és intézményrendszer, továbbá a gyermekvédelem szociálpolitikai összefüggései.

A polgári jog kiskorúakat érintő rendelkezései mellett a gyermek családjogban szabályozott helyzete is a tematika része, különös tekintettel a gyermek polgári eljárásokban, családjogi jogvitákban megvalósítható védelmére; hasonlóképpen az örökbefogadás, gyámság kérdései, valamint a közoktatás és egészségügy gyermekeket és gyermeki jogokat érintő jogi konfliktusai és azok feloldásának lehetőségei. A gyermeki jogokat érintő bírósági gyakorlat megismerése mellett a gyermeki jogok nemzetközi és európai szintű védelme, a New York-i Gyermekjogi egyezmény rendelkezései, az UNICEF munkája, az Európa Tanács és az Európai Unió gyermeki jogokat érintő tevékenysége szintén tárgyalásra kerül. A gyermekek tényleges szükségleteinek megismeréséhez járulnak hozzá a gyermeklélektani ismeretek, különös figyelemmel a bántalmazott gyermekek érzelmi szükségleteinek sajátosságaira, valamint a gyermekek speciális csoportjainak, így többek között a fogyatékkal élő gyermekeknek a helyzetére.

Forrás: ELTE ÁJK