Újra Lendületben

2020.02.25.
Újra Lendületben
Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia felhívása a Lendület program keretében 2020-ban induló kutatócsoportok létrehozására. Benyújtási határidő: 2020. március 30.

A Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programjának célja a kutatóintézetekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyekben új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást.

A költségvetési törvény alapján 2020-ban 300 millió forint fordítható új Lendület-projektek támogatására, ebből az összegből 7–8 új kutatócsoport indítására van lehetőség 2020. szeptember 1. és 2020. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak maximum 5 év. 

Pályázni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó kutatóhelyeken és hazai felsőoktatási intézményekben folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A jelentkezést a befogadó intézmény vezetője vagy rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója a nemzetközi értékelés szerint kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. A tervezett kutatásnak tudományos és pályázati szempontból is erősítenie kell a befogadó intézmény versenyképességét. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.

A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetén indokolt esetben csak magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül, legkésőbb 2020. március 30-án 16:00 óráig.

A pályázat pontos menetrendjét, a benyújtás menetét és módját, a tartalmi és formai követelményeket, az elbírálás szempontjait és a jogorvoslati lehetőségeket is tartalmazó részletes pályázati felhívás az MTA honlapján olvasható. A felmerülő kérdésekben az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást e-mailben vagy a következő telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok)
+36 1 411 6100/626 (élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematika és természettudományok)