Újra „Száraz November”

2018.10.16.
Újra „Száraz November”
A Kékpont Alapítvány az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának szakembereivel együttműködve ismét meghirdeti „egy hónap alkohol nélkül” akcióját, idén középpontban a nők alkoholfogyasztásával.

Dávid Ferenc, a Kék Pont Alapítvány jogpolitikai szakértője, Rácz József, az ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék tanszékvezetője, valamint Pados Eszter, az ELTE PPK Doktori iskolájának hallgatója jelentette be 2018. október 15-én, hogy idén is elindul a Kék Pont Alapítvány szervezésében a Száraz November kezdeményezés. A program idei középpontjában a nők és az alkoholfogyasztás témája áll.

A 2018-as kampány hagyományteremtő szándékot is hordoz magában, mivel ebben az évben először tematikus tartalommal is kibővítik a az alapítvány törekvéseit. A tavalyi évben az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karával közösen végzett kvalitatív kutatás eredményeire alapozva a szervezők úgy döntöttek, hogy idén a nők alkoholfogyasztása kerül a figyelem középpontjába. A cél elérése érdekében a Kékpont Alapítvány stratégiai partnerséget kötött az ELTE PPK kutatóival, hogy a tudomány szilárd talaján állva vághassanak bele az idei feladatba.

A „Száraz November" célja a mértékletesség erényének és az öngondozás gyakorlatának elmélyítése az alkohol iránti sóvárgásban megtalált tanulságok által. Fontos cél a testi és lelki megújulás, az önismeret fokozása, a vágyak megregulázása, valamint az italozás okozta problémák korai felismerése.

Az alapítvány és a bevont kutatók szerint azért fontos a nők és az alkohol viszonyát megvizsgálni, mert a férfiak alkoholfogyasztása régóta része a társadalmi párbeszédnek, a nőké viszont sokszor még mindig tabu vagy a férfiak által szabályozni kívánt területek egyikeként jelenik meg. A nők alkoholfogyasztásának és a megküzdési stratégiáiknak a mélyebb megismerése többek között segíthet a kockázati ivás csapdáinak megértésében és a mértéktartás gyakorlatának megismerésében is. A kezdeményezés tavalyi eredményeiből ugyanis kiderült, hogy a nők szívesen beszélnek a kihívás során megélt élményeikről, hozzáállásuk támogató, és kerülik a nem ivást elutasító reakciókat.

A nők társadalmi szerepváltozásának világméretű folyamata számtalan új kihívást és legalább annyi nagyszerű lehetőséget rejt magában, ezért az akció elsődleges célja közös társadalmi diskurzus kialakítása, amelyben az érintettek a saját élményeikre támaszkodva találnak új utakat az egészségesebb és magasabb minőségű élet irányába. Ugyanakkor fontos, hogy a kialakuló diskurzus a nők által érzékelt perspektívákkal is kiegészüljön, így azok a támogató mechanizmusok, amelyeket a nők tapasztaltak a közösen megélt sóvárgások idején, könnyebben alakulhatnak át mások számára is hasznos tanulságok és tapasztalatok tárházává.

Az akcióban résztvevő kutatók és szakemberek elmondása szerint a Száraz November során a kihívást vállalók ivásról alkotott ismeretei bővülnek, a közös kihívásban meglelt örömök kiteljesednek, ugyanakkor a nők társadalmi szerepvállalásának erősödését, a nők által megélt élmények közös hasznosítását, a nemek közötti párbeszéd erősödését, a nők általános egészségi állapotának javulását, a különbözőségek és az azonosságok felismerését is eredményként várják.

További információk

Facebook