Ujvári János-diplomadíj pályázat 2019

2018.10.03.
Ujvári János-diplomadíj pályázat 2019
Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázatot hirdet végzős hallgatóknak. Regisztrációs határidő: 2018. október 29. 

Az Ujvári János-diplomadíj pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják: feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is – olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók indulhatnak, akik a 2018/19-es tanév őszi félévében fejezik be tanulmányaikat.

Nevezni olyan diplomamunkával/szakdolgozattal lehet, amely a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben vagy a dolgozat teljes terjedelmében.

A pályázatra a hallgatók öt kategóriában – szabadalom/használatiminta-oltalom, védjegyoltalom, formatervezésiminta-oltalom, szerzői jog, szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe – nyújthatnak be műveket.

Regisztrációs határidő: 2018. október 29., a diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2019. március 6.

Részletes felhívás

Bővebb információ