Ujvári János diplomadíj-pályázat

2018.03.01.
Ujvári János diplomadíj-pályázat
Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesített végzős hallgatók részére.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják: feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is – olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2017/18-as tanév tavaszi félévében fejezik be tanulmányaikat.

Nevezni olyan diplomamunkával/szakdolgozattal lehet, amely a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben vagy a dolgozat teljes terjedelmében.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

 • szabadalom/használatiminta-oltalom,
 • védjegyoltalom,
 • formatervezésiminta-oltalom,
 • szerzői jog
 • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe

A pályázati szándékot a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen kell jelezni az alábbi adatokkal a regisztrációs határidőig:

 • a pályázó adatai: neve, email címe, képző intézményének neve a kar megjelölésével,
 • a diploma/szakdolgozat címe és rövid vázlata,
 • annak megjelölése, hogy milyen szellemitulajdon-védelmi kategóriában kíván indulni és milyen szellemitulajdon-védelmi témában vizsgálja meg a dolgozatának tartalmát.

Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kérjük leadni a központi pályázati email címre. Minden, a pályázatot érintő kérdésben a központi pályázati email címen kérhető bővebb felvilágosítás.

A pályázatok értékelését az SZTNH munkatársaiból felállított, független szakértői bizottság végzi. Az értékelés eredményéről minden hallgató értesítést kap.

Regisztrációs határidő: 2018. március 19.

A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2018. június 30.

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

 • első díj 150 000 Ft,
 • második díj 125 000 Ft,
 • harmadik díj 100 000 Ft.

Részletes felhívás