Ujvári János-diplomadíj pályázat

2022.03.07.
Ujvári János-diplomadíj pályázat
A felhívásra végzős hallgatók jelentkezhetnek szellemi tulajdon védelmével foglalkozó pályaművekkel.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) idén is meghirdette pályázatát a 2022-es tavaszi szemeszterben végző, alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók számára. Az Ujvári János diplomadíj-pályázat a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat támogatja abban, hogy diplomadolgozatuk témáját a szellemitulajdon-védelem szempontjai alapján is megvizsgálják. A hallgatók a pályázat írása közben elméleti és gyakorlati oldalról is megismerhetik a szellemi tulajdon védelmének alapjait és eszközrendszerét, az így szerzett tapasztalatokat pedig később a munkaerőpiacon is hasznosíthatják.

Nevezni olyan diplomamunkákkal/szakdolgozatokkal lehet, amelyek a szellemi tulajdon védelmének kérdéskörét boncolják, vagy egy más témakör kapcsán legalább 10 oldal terjedelemben foglalkoznak a szellemitulajdon-védelem szempontjaival. Az értékelés során a két csoportba tartozó pályamunkák egyforma elbírálás alá esnek. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató ismeri a szellemitulajdon-védelem rendszerét és ebben el tudja helyezni saját témájának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

A hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

  • szabadalom/használatiminta-oltalom
  • védjegyoltalom
  • formatervezésiminta-oltalom
  • szerzői jog
  • a szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe

A pályázatokat a hivatal által kijelölt szakértői bizottság értékeli, az eredményekről minden pályázót külön értesítenek. Az öt kategória dobogós helyezettjei sorrendben 250 ezer, 200 ezer, illetve 150 ezer forintos díjazásban részesülnek. Ezen kívül gazdára talál a Richter Gedeon Nyrt. által, 2020-ban alapított 500 ezer forintos különdíj is, amelyet a legjobb gyógyszeripari szabadalom, védjegy vagy formatervezésiminta-oltalom témájú munka benyújtója vehet át.

A díjak elnyerésének feltétele egy 20 órás, a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó távoktatásos tanfolyam elvégzése is, kivéve, ha az egyetem igazolja, hogy a pályázó korábban már részt vett egy legalább 20 órás, hasonló képzésen.

A pályázati szándékot e-mailben kell jelezni legkésőbb 2022. március 31-ig, a pályázatot pedig 2022. július 29-ig kell benyújtani.

Részletes pályázati kiírás