Út a diplomához

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanév őszi és tavaszi félévre hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének vagy folytatásának támogatására. A programra 2013 őszi és tavaszi félévben Magyarország területén működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló önköltséges hallgatók jelentkezhetnek.

A támogatás vissza nem térítendő, előfinanszírozás formájában kerül folyósításra.
A felhívás két komponense pályázható:

  • Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében összességében 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013/2014-es tanév I. és II. tanulmányi féléveire (10 hónapra) vonatkozóan, 2013. szeptember 2. és 2014. június 30. közötti időszakra.
  • Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében az önköltséges hallgató maximum 220 000 Ft/ félév önköltség-támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 85%-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési önköltség 60%-a. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

Határidő: 2014. február 20.

2014.02.13.