Úttörő munkásság a statisztikus fizika területén

„Az ELTE-nek köszönhetem, hogy tudományos és oktatási célkitűzéseim megvalósultak” – vallja Szépfalusy Péter elméleti fizikus. Az ELTE Fizikai Intézet professzor emeritusa 2011. augusztus 19-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült. Szépfalusy Péterrel kutatási eredményeiről beszélgettünk.

Számos szakmai elismerése közül mit jelent Önnek a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetés?
Úgy gondolom, hogy a kitüntetésnél munkám társadalmi hasznosságán van a hangsúly – ez teszi számomra különösen értékessé.

Az elismerést a fázisátalakulások kritikus dinamikája, a káosz elmélete és a Bose-folyadékok területén nemzetközileg is nagyra becsült tudományos eredményeiért kapta. Miért fontosak ezek a kutatások?
Ezek a területek a statisztikus fizika részei, amely tudományterület a múlt század második felében az egész fizika fejlődésének egyik meghatározójává vált. A fázisátalakulásokkal kapcsolatos kutatás például a hatvanas években került az érdeklődés középpontjába, nem annyira a gyakorlati alkalmazás szempontjából – ennek a problémának a tisztázása elvi kérdés volt és a statisztikus fizikán kívül érintette a kvantumtérelmélet alapkérdéseit is.

Milyen jelentős eredményeket ért el ezeken a tudományterületeken?
Elméleti fizikus vagyok, a statisztikus fizikán belül több témával is foglalkoztam. Az elért eredmények közül a dinamikai skálatörvények megfogalmazását, a kaotikus rendszerekben a tranziens diffúzió fogalmának bevezetését, és az úgynevezett dielektromos formalizmus kidolgozását emelném ki. Munkatársaimmal a dielektromos formalizmus segítségével, nagy pontossággal ki tudtuk számolni a csapdázott Bose-gázok gerjesztéseit és főleg azok csillapodását a mérésekkel összhangban.

Mire a legbüszkébb pályája során?
Arra, hogy 1998-ban meghívást kaptam a XXI. Solvay-konferenciára. Ez az igen jelentős konferencia-sorozat éppen száz éve kezdődött és a fizikát érintő egyes alapvető kérdések megvitatását tűzte ki célul.

Pályafutását illetően mit köszönhet az ELTE-nek?
Az Egyetemnek köszönhetem, hogy tudományos és oktatási célkitűzéseim megvalósulhattak. Tanítványaimból lett munkatársaim valamennyien az ELTE fizikus szakán végeztek, ott szereztek doktori fokozatot. Egyébként mindig nagyon sok örömet jelentett számomra a tanítás. Rendkívül fontosnak tartottam, tennivalóim között elsőbbséget kaptak az oktatási feladatok.

Milyen kutatásokat szeretne még végezni a közeljövőben?

Maradok az ultrahideg, szuperfolyékony kvantumgázok tulajdonságainak elméleti vizsgálatánál. Ez a terület akkor került az érdeklődés homlokterébe, amikor 1995-ben sikerült kísérletileg megvalósítani Bose-Einstein kondenzátumot ritka gázban, aminek létezését Einstein 1924-ben jósolta meg, Bose munkájának általánosítása során. A Bose-Einstein kondenzáció azt jelenti, hogy a legalacsonyabb energiájú kvantumállapotban lévő atomok száma arányos a teljes részecskeszámmal. Pár év múlva fermion atomok gázában is elérték a szuperfolyékony állapotot. Különösen érdekelt bennünket az atomok közötti kölcsönhatás hangolásával elérhető univerzális állapot. Tervezett kutatásaink között is szerepel ennek az állapotnak további vizsgálata.

2011.09.27.