Vámos Ágnes (1952–2020)

2020.07.23.
Vámos Ágnes (1952–2020)
Az ELTE Neveléstudományi Intézet július 17-én elhunyt profeszora jelentősen hozzájárult a hazai felsőoktatás értékeinek gyarapításához.

Vámos Ágnes történelem-francia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, s szakmai munkáját 1987–1988-ban a Művelődési Minisztérium főelőadójaként kezdte. Közreműködésével vezetették be a kéttannyelvű gimnáziumi programot. 1994 óta tanított az ELTE Neveléstudományi Intézetében, illetve annak jogelőd szervezeti egységében. 1991-ben egyetemi doktori, 1994-ben kandidátusi végzettséget szerzett, 2004-ben habilitált. Egyetemi tanári kinevezését 2010-ben kapta meg.

2018-ban avatták az MTA doktorává. Disszertációja a hazai kéttannyelvű oktatás fontos, társadalmilag és tudományos szempontból is releváns témakörének átfogó leírása, amelynek súlyponti részei a 20. századi és a rendszerváltás utáni időszak fejleményeit mutatják be

Két ciklust töltött tanszékvezetőként az Oktatáselméleti Tanszék élén. 2019-ig volt a pedagógia BA szak szakfelelőse, a Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja, a Tanítás-tanulás program vezetője.

Kezdeményezésével és vezetésével indította be a Neveléstudományi Intézet peer-reviewed online folyóiratát, a Neveléstudományt, amely mára az ország egyik vezető neveléstudományi folyóiratává vált.

Oktató- és kutatómunkájának, szakmai-közéleti tevékenységének fontos része volt a fiatal tehetségek bevonása a tudományterület művelésébe, számukra a lehetőségek biztosítása a szakmai beágyazódásra, megmérettetésre. Tevékenysége mind az intézet, mind a kar életében kiemelkedő volt, feladatait messze meghaladó mértékben járult hozzá az ELTE PPK és a hazai felsőoktatás értékeinek gyarapításához.

Temetéséről később intézkednek.