Vékás Lajos a Sapientia EMTE díszdoktora

2017.05.15.
Vékás Lajos a Sapientia EMTE díszdoktora
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Doctor honoris causa címet adományozott Vékás Lajos Széchenyi-díjas akadémikusnak, az ELTE professor emeritusának, korábbi rektorának a jogtudományokban elért kiemelkedő tudományos tevékenységéért, nemzetközi szintű munkásságáért és a Sapientiával fenntartott tartalmas kapcsolatáért. Az intézmény első alkalommal ítélte oda az elismerést.

A rendezvénynek a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara adott otthont 2017. május 12-én. Az Aula Magnában a Himnusz elhangzása után Tonk Márton, a Kolozsvári Kar dékánja, a Sapientia EMTE szenátusának elnöke tartott nyitóbeszédet, majd közvetítette Dávid László rektor levelét a jelenlévőknek. Levelében a rektor rávilágított a Sapientia EMTE megannyi sikerére, majd hozzátette, megtisztelőnek érzi, hogy a mostani kitüntetett, Vékás Lajos is közösséget vállal velük: értékrendjével, habitusával erősíti az egyetemet.

A Doctor honoris causa címet az egyetem szenátusa évente kétszer adományozhatja oda: az idei döntést Balog Adalbert rektorhelyettes ismertette. Laudációjában Veres Emőd tanszékvezető professzor ismertette Vékás Lajos életútját és szakmai eredményeit, méltatásában kitérve a professzor felmenőinek sikereire is. „Nehezen tudom leküzdeni meghatódottságom, mert ezt a kitüntetést Kolozsváron, a szülővárosomban kaptam, néhány száz méterre attól a háztól, ahol 77 évvel ezelőtt a világot megláttam” – köszönte meg a kitüntetett az elismerést. „Ötéves koromban a történelem vihara elsodort innen, de szüleimnek hála, ez a lelki kapcsolat a szülővárosommal mindvégig megmaradt, és amióta tehetem, ezt a lelki kapcsolatot tettekben is igyekszem kifejezésre juttatni”.

A professzor Magánjogi kodifikáció kultúrtörténeti tükörben címmel tartotta meg díszdoktori előadását.

Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2014-től társadalomtudományi alelnöke, 1990–1993 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora. 1958-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, ahol 1963-ban szerzett jogi doktorátust. Diplomájának megszerzése után az ELTE Polgári Jogi tanszékén kezdett el tanítani, ahol 1979-ben docensi és tanszékvezetői, 1984-ben pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. 1999-ig a Polgári jogi Tanszék vezetője. 1985 és 1986, valamint 1987 és 1990 között az egyetem rektorhelyettese. 1976-ban védte meg az állam- és jogtudományok kandidátusi, 1984-ben pedig akadémiai doktori értekezését. 1990-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-ben pedig annak rendes tagjává. Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Elnöksége mellett több nemzetközi jogtudományi szervezetnek tagja. Fő kutatási területei a magyar polgári jog, az összehasonlító polgári jog és a nemzetközi magánjog.

Forrás

Vékás Lajos a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem díszdoktora

Vékás Lajos a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem díszdoktora

0

/

0

0

/

0