Versenyjog Magyarországon és az EU-ban

A Gazdasági Versenyhivatal „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel tizenötödik alkalommal hirdet országos tanulmányi versenyt a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos hallgatói részére. 2014-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés, legfeljebb 60.000 karakter terjedelmű pályamunkák, dolgozatok beérkezését várják:
  1. A versenyjog magánjogi érvényesítésének távlatai a magyar gyakorlatban, az EU-s direktíva tükrében
  2. A magyar versenyjog és a hazai közbeszerzési jog kapcsolódása: jogérvényesítési anomáliák
  3. A csoportmentességi rendeletek alkalmazásának tapasztalatai a GVH gyakorlatában
  4. A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek (mint az Upward Price Pressure teszt) bemutatása, értékelése, különös tekintettel a jelentősebb aktuális ügyek tapasztalataira
  5. Az engedélyköteles összefonódást létrehozó tranzakciók definícióinak összevetése az OECD/EU tagállamok gyakorlatában
  6. Az állami befolyásszerzésre vonatkozó szabályozási gyakorlatok összevetése az EU tagállamok/OECD tagállamok fúziókontroll gyakorlatában
  7. A fúziós szimulációs modellek elmélete, szerepe és alkalmazásuk tapasztalatai a vállalatok összefonódásának ellenőrzésében
  8. A horizontális kartellek észlelésének statisztikai, ökonometriai és egyéb közgazdasági módszerei
  9. A magyar és az EU versenyjog területén, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal témakörén belül szabadon választható téma
Leadási határidő: 2014. május 5.
Eredményhirdetés: 2014. július

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:
1. hely 400.000 Ft
2. hely 300.000 Ft
3. hely 200.000 Ft

A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.versenykultura.hu honlapon közzéteszi.

A részletes felhívás innen letölthető.

2014.01.07.