Versenyképességi és kiválósági együttműködések

2018.01.12.
Versenyképességi és kiválósági együttműködések
A pályázati felhívásra 26 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A beadási határidő 2018. február 28.

A program célja olyan, hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek között, amelyek eredményeképpen ipari igényeket megvalósító, ipari konzorciumvezető által irányított KFI projektekben üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre kiemelt jelentőségű társadalmi és gazdasági kihívások megoldására.

A VKE-programban azok a projektek nyerhetnek támogatást, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek legalább egy Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati vagy horizontális prioritáshoz.

A felhívásban az alábbi tevékenységek támogathatók (önállóan kizárólag alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés): alkalmazott (ipari) kutatás; kísérleti fejlesztés; alapkutatás; a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység; nyilvánosság biztosítása; közbeszerzés; piacra jutás; nagyvállalkozások, kis- és középvállalkozások esetén iparjogvédelmi tevékenység; eszközbeszerzés; immateriális javak beszerzése; a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

Pályázatot közép- vagy nagyvállalkozás által vezetett, legfeljebb 5 tagú konzorcium nyújthat be. A kiírásra 26 milliárd forint áll rendelkezésre, az igényelhető támogatás 150 és 500 millió forint közötti összeg lehet. A projektek futamideje maximum 36 hónap, a támogatás mértéke az egyetem esetében 100%.

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen a bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal a konzorciumvezető készíti el. Beadási határidő: 2018. február 28. 14:00.

További információ