Virtuális európai városkutatás

2022.02.11.
Virtuális európai városkutatás
Izgalmas kísérleti projekt indul az ELTE közreműködésével: a városkutatással foglalkozó STROLL programban a hallgatók a tudomány és a művészet segítségével elemzik a városi teret. 

A STROLL (European virtual mobility through researching cities: understanding and learning the European cities online) innovatív próbaprojekt az Erasmus+ stratégiai partnerség programban a hazai Artemisszió Alapítvány, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a spanyolországi Complutense University of Madrid és a görögországi University of Thessaly intézmények közreműködésével valósul meg. A program résztvevői – a jelenlegi online kontextusnak megfelelően – virtuálisan látogatnak el a három országba, és négy intézmény oktatóitól tanulhatnak arról, mit mond a városkutatás társadalmainkról. Egyszerre részesülnek elméleti és módszertani oktatásban, valamint virtuális terepmunkát is végeznek.

A munka során a városi teret különböző, interdiszciplináris tudományterületek (antropológia, pszichológia, urbanisztika, vizuális kultúra) és művészeti ágak segítségével elemzik kis létszámú, vegyes csoportok. A módszertan elősegíti az interkulturális kompetenciák, a vezetési, a kommunikációs és az együttműködési készségek fejlesztését. A program minden diákcsoport számára három hét felkészülésből, három hét vendégfogadásból és három hét virtuális látogatásból, valamint terepmunkából áll. A hallgatók a program ideje alatt három különböző városban – Budapest, Madrid és Larisa – dolgoznak.

A jelentkezők négy témakör közül választhatnak. Az első a városi térrel foglalkozik aszerint, hogy a fizikai tér miként teremti meg a befogadást vagy kirekesztést. A második csoportban azt vizsgálják, hogy a kultúra és a társadalmi nem aspektusai miként jelennek meg a városi térben a különböző városokban. A városi művészet és kreatív kifejezések városi lakókra gyakorolt hatásával is külön szekcióban foglalkoznak. A negyedik témakört a „lakható város” címke jelöli, a hallgatók azt elemzik, hogy egy adott város hogyan válik otthonossá a benne élők számára.

A program végén az ELTE Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet a partnerek közreműködésével kézikönyvet állít össze oktatók számára, amelyben részletesen bemutatja a program eredményeit, tanulságait, módszertani és pedagógiai tapasztalatait.

A kurzus iránt érdeklődő hallgatók 2022. február 16-ig jelentkezhetnek Borsfay Krisztina egyetemi adjunktusnál, a program ELTE-s vezetőjénél. A pályázatnak rövid bemutatkozást, motivációs levelet kell tartalmaznia, valamint egy preferenciasorrendet a fenti négy kutatási irány között.

További információ