Volker Lipp díszdoktori előadása

Volker Lipp díszdoktori előadása
05/05

2016. május 05.

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fsz.)

05/05

2016. május 05. -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fsz.)


Volker Lipp, az ELTE Pázmány-napon avatott díszdoktora 2016. május 5-én tartja díszdoktori előadását az ÁJK Kari Tanácstermében „Europäisches Privatrecht – europäische Ziviljustiz?” címmel.

Volker Lipp a göttingeni Georg August Egyetem professzora, a jogi kar korábbi dékánja, a polgári jog és a polgári eljárásjog nemzetközi szinten elismert művelője. 1962-ben született, jelenleg a Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi, Orvosi Jogi és Jogösszehasonlítási Tanszék vezetője. Egyetemi tanulmányait Mannheimben, Heidelbergben és Göttingenben folytatta. PhD-fokozatát 1994-ben szerezte, 1999-ben habilitált, 2000 óta a göttingeni intézmény professzora. Lipp professzor tudományos munkássága rendkívül széles körű: a magánjogi jogterületek és az eljárásjog alapvető problémái mellett a polgári jogi felelősség, az orvosi felelősség, a polgári eljárásjog családjogi vonatkozásai tartoznak központi kutatási területeihez. Számos német kommentár, tankönyv, kézikönyv, monográfia és monografikus igényű kommentár szerzője, illetve társszerzője. Nemzetközi tudományos társaságok tagja, több külföldi egyetem – a University of London, az Osaka University, a University of Oslo és a University of Bergen – vendégprofesszora. Az ELTE ÁJK-n kifejtett, immár évtizedes, folyamatos német nyelvű oktatói tevékenysége példaértékű. Lipp professzor a Kar egyik legaktívabb támogatója német nyelvterületen: oktató résztvevője az ELTE–Göttingen Deutsche Rechtsschulénak, melynek keretében számos ELTE-s hallgató szerzett LLM-fokozatot Göttingenben. Több karközi tudományos konferencia szervezésében közreműködött, valamint társszervezésével három alkalommal tartottak Budapest–Göttingen Nemzetközi- és Európai Polgári Eljárásjogi Csereszemináriumot.

Meghívó

Időpont:
2016. május 5. 17:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fsz.)

ELTE ÁJK