XVIII. Félúton Konferencia

XVIII. Félúton Konferencia
10/13 - 10/14

2022. október 13. - 2022. október 14.

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

10/13 - 10/14

2022. október 13. - 2022. október 14.

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)


Az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet doktori programja idén is szimpóziumot szervez nyelvészeti témákban kutató PhD-hallgatóknak.

A konferencia célja, hogy a különböző intézményekben és különböző nyelvészeti témákban kutató PhD-hallgatók megismerhessék egymás kutatási eredményeit, valamint lehetőséget kapjanak saját témájuk bemutatására, a felmerülő kutatói dilemmáik nyilvános szakmai megvitatására. Az előadások nyelve magyar, időkeretük 20 perc, amelyet előadásonként 10 perc vita követ. Az előadások írásos változatát lektorált tanulmánykötet formájában tervezik megjelentetni.

A konferencián a részvétel ingyenes. A konferenciát személyes fizikai jelenléttel tervezik, ez azonban a járványhelyzettől függően változhat. Pontos információkat erre vonatkozóan 2022 szeptemberében közölnek.

Jelentkezni az előadás 1500–2000 leütés terjedelmű absztraktjával lehet, amelyet a konferencia e-mail-címére kell beküldeni. Az absztrakt végén fel kell tüntetni a tervezett előadáshoz tartozó 5 legfontosabbnak ítélt szakirodalmi tételt (az irodalomjegyzék nem számít bele a terjedelembe). Az e-mailben a következő adatokat kell megadni: teljes név, egyetem, doktori iskola, doktori program, értesítési e-mail-cím.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 2. (péntek) éjfél

Az absztraktokat a beérkezési határidőt követően két-két anonim lektor bírálja el. A jelentkezőknek az absztraktok elbírálásáról legkésőbb 2022. szeptember 26-ig értesítést küldenek.

További információ