Zábó Virág: Mik a karaktererősségek?

Zábó Virág: Mik a karaktererősségek?
A cikk a IV. ELTE ÚNKP Tudománykommunikációs versenyen tudománykommunikációs hír/cikk szenior kategóriában II. helyezést ért el.

A karaktererősségek a személyiségünk pozitív részei, amik által hitelesnek és eredetinek érezzük magunkat. Az erősségeink használata egy „panorámaképet” ad a személyiségünk egészséges működéséről.

Ezek a pozitív jellemvonások lényegi részét képezik annak, akik vagyunk. Meghatározzák, hogyan gondolkozunk, cselekszünk és megmutatják, hogy mit tartunk értékesnek magunkban és más emberekben.

Az erényeink és erősségeink szerinti élet kapcsolatban van a fejlődésünkkel, a jóllétünkkel és az élettel való elégedettségünkkel. Ha az erősségeinket használva cselekszünk, ezzel automatikusan pozitívan hatunk másokra, a kapcsolataink minősége és a lelki egészségünk növekszik. Szóval, hol kezdhetjük? Természetesen az erősségeink felismerésével!

A Karaktererősségek Teszttel feltérképezhetitek az erősségeiteket. Ha kitöltitek, megtudhatjátok, hogy melyik karaktererősség a legjellemzőbb rátok!

A magyar vizsgálatunkban 20 karaktererősséget és 4 erényt azonosítottunk.

Mindannyian rendelkezünk ezekkel a jellemvonásokkal, csak épp különböző mértékben. Így minden embernek van egy valóban egyedi karaktererősség profilja.

Minden karaktererősség a négy erény valamelyikéhez tartozik, amelyek egyetemesek a kultúrák és nemzetek között:

  • Bölcsesség és tudás: Ezek az erősségek hasznosak az új dolgok tanulásában és a tudásgyűjtésben.
  • Emberiesség: Ezek az erősségek akkor működnek, amikor pozitív, meleg kapcsolatokat szeretnénk kialakítani és fenntartani másokkal.
  • Mértékletesség: A mértékletesség erősségei segítenek, hogy megfelelő önkontrollal a tevékenységeinket jól el tudjuk végezni, ne essünk túlzásokba, önuralmat tudjunk gyakorolni.
  • Transzcendencia és spiritualitás: Ezeknek a karaktererősségeknek a használatával egy személyes, jelentésteli módon érezhetjük az összetartozásunkat a minket körülvevő világgal.

A személyes erősségeink megismerése lehetővé teszi számunkra, hogy tudatosan használjuk azokat, amik jó dolgokat hoznak számunkra, és fejleszthetjük azokat, amelyeket hasznosnak találunk.

Keresd a Karaktererősség Tesztet a Mentálhigéné és Pszichoszomatika folyóirat következő számában! Te milyen erősségeket ismersz fel magadban? Oszd meg velünk a gondolataidat e-mailben vagy Facebookon!

 

Erények és karaktererősségek a magyar társadalomban

A cikk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

Forrás:

Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). Washington, DC.: Oxford University Press.

Oláh, A., & Kapitány-Fövény, M. (2012). Ten years of positive psychology. Magyar Pszichológiai Szemle67(1), 19-45.

Cherif, L., Wood, V. M., & Watier, C. (2020). Testing the effectiveness of a strengths-based intervention targeting all 24 strengths: Results from a randomized controlled trial. Psychological Reports. https://doi.org/10.1177/0033294120937441

Niemiec, R. M., & McGrath, R. E. (2019). The power of character strengths: Appreciate and ignite your positive personality. VIA Institute on Character.

Zábó, V., Oláh, A., Vargha, A. A magyar lakosság karaktererősségei – A Karaktererősségek Teszt magyar változatának (VIA-H) validálása. Mentálhigéné és Pszichoszomatika (megjelenés alatt)