Zemplén Géza-fődíjas Mező Gábor

2019.01.14.
Zemplén Géza-fődíjas Mező Gábor
Az idei évben az MTA Zemplén Géza-fődíját Mező Gábor, az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője nyerte el. A díj alapításáról 1983-ban, Zemplén Géza vegyész születésének századik évfordulóján határoztak. Odaítélésével a legkiválóbb szerves kémiai eredményeket jutalmazzák.

Mező Gábor a Debreceni Egyetemen, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott vegyészként. 1990-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 2000-től az MTA doktora. Kutatási területei a peptidek, ciklopeptidek, peptidkonjugátumok, peptidkimérák szintézise; a hordozó molekulák (polimer polipeptidek, szekvenciális oligopeptidek) szintézise; a szintetikus vakcinák (antigének), mint a Herpes simplex virus előállítása; a tumorellenes hatású GnRH-származékok szintézise és vizsgálata; valamint az irányító és hatóanyag molekulát együttesen tartalmazó biokonjugátumok előállítása.

Az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár irányításával jött létre 1961-ben. A kutatócsoportban elérhetők a folyadék- és szilárdfázisú peptidszintézishez, kromatográfiás elválasztásokhoz, mikroanalitikai-, szerkezeti- és funkcionális jellemzéshez szükséges eszközök, berendezések. A kutatócsoport aktívan részt vesz az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén folyó oktatási tevékenységben és az ELTE Kémia Doktori Iskola munkájában is. A szerves kémia oktatása mellett számos peptidkémiai tárgyú kurzus és laborgyakorlat is elérhető a hallgatók számára. A csoport kutatási területe a peptidek, a peptid kimérák és a biokonjugátumok szintézise és szerkezeti jellemzése, a szerkezet-hatás összefüggések felderítése, valamint peptid-antigének előállítása: szintetikus vakcinák, diagnosztikumok és hatóanyagok fejlesztése, a peptid epitópok/gyógyszerhatóanyagok célzott célbajuttatása érdekében. A kutatócsoport célkitűzése fehérjék és polipeptidek szerkezetének, belső dinamikájának és kölcsönhatásainak atomi szintű vizsgálata, korszerű nagyműszeres, valamint elméleti módszerekkel. A vizsgálatokhoz kapcsolódó módszerfejlesztést is végeznek. Számos figyelemreméltó eredményük született egyes nagy biológiai jelentőséggel bíró fehérjék szerkezetvizsgálata során.

A korábbi díjazottak