Zöldülő gazdaság, zöldülő társadalom

2024.05.07.
Zöldülő gazdaság, zöldülő társadalom
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Bank fenntarthatósági pályázatátot hirdet, a felhívásra minden karról várják a jelentkezőket. 

A Zöldülő gazdaság, zöldülő társadalom ösztöndíjpályázat célja a hallgatók figyelmének felkeltése a gazdaság és a társadalom fenntarthatósági összefüggéseinek vizsgálatára.

A pályázatra alap- és mesterképzési szakokon illetve osztatlan képzéseken nappali munkarend szerint tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akiknek van legalább két lezárt félévük és a legutóbbi két félévben legalább 4,00 volt a tanulmányi eredményük. A pályázóknak általuk választott fenntarthatósági témában tudományos igényességű kutatást kell végezniük témavezető segítségével, majd eredményeiket legalább 20 oldalas magyar nyelvű tanulmányban bemutatni.  

A pályázat két szakaszban kerül lebonyolításra. Az első szakaszban (május 30-ig) egyoldalas kutatási tervet kell benyújtani, a kutatás lehet elméleti (például szakirodalom áttekintése) és empirikus (például primer vagy szekunder adatok felvétele, elemzése) is. A második szakaszban (november 20-ig) az ösztöndíjat nyert hallgató – témavezetője támogatásával – elvégzi a kutatási tervében foglaltaknak megfelelő kutatást, illetve leadja az ebből készült tanulmányt, amelyet december folyamán 15 percben a projektzáró versenyen elő is ad.

Részletes felhívás
Kapcsolat