Zsidó hagyományok, történelem, kultúra

2020.01.17.
Zsidó hagyományok, történelem, kultúra
Pályázatot hirdet a MAZSIHISZ és az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem egyetemi hallgatóknak. Jelentkezés: március 16-ig.

A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni. Az idei kiírásban a történelem és a helytörténet mellett az irodalomtörténetnek, a pszichológiának és a műelemzésnek is szeretnénk nagyobb teret biztosítani, bátorítva az interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítéseket. A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.

Dolgozatokat a következő témákban várnak:

  • Másodgenerációs soá-trauma Magyarországon
  • Épített zsidó örökség Magyarországon – iskolák, hitközségi épületek
  • A neológia a magyar zsidó irodalomban 1914-ig
  • A magyar zsidó irodalom és sajtó vesztesége

A jeligével ellátott pályázati anyagnak tartalmazni kell egy idegen nyelvű összefoglalót 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelven, és a honlapról letölthető űrlapot, amely a személyi adatokat és a jeligét is tartalmazza. A dolgozatokat a csatolmánnyal és a kitöltött és aláírt adatlappal PDF-formátumban lehet eljuttatni az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre. 

Határidő: 2020. március 16.

További információ