Zsolnai Anikó az ELTE PPK új dékánja

2020.12.14.
Zsolnai Anikó az ELTE PPK új dékánja
Demetrovics Zsolt utódjának pályázatát a Kari Tanács egyhangúlag támogatta. Az új vezető munkája során nagy hangsúlyt kíván fektetni a folyamatosság biztosítására, a kar eddig elért eredményeinek, magas minőségű oktató-kutató tevékenységének továbbfejlesztésére.

Az ELTE PPK Kari Tanácsának december 8-i dékánválasztó ülésén ott volt Hunyady György akadémikus, a PPK alapító dékánja, valamint utódja, Oláh Attila professor emeritus is. Az ELTE rektora, Borhy László akadémikus beszédében megköszönte Demetrovics Zsolt leköszönő dékán munkáját, és Zsolnai Anikóhoz intézett gratulációjában sok sikert kívánt a kar képviseletéhez és az egyetemen belüli együttműködések további erősítéséhez.

Mint Demetrovics Zsolt leköszönö dékán elmondta, a kar a megalakulásától kezdve jó pályán halad, a Hunyady György és Oláh Attila által is képviselt értékek az ő dékáni működését is meghatározták, és biztosan alapul fognak szolgálni Zsolnai Anikó munkájához is. „Ennek a ciklusokon átívelő közös tudásnak fontos eleme, hogy a karra úgy tekintünk, mint az itt dolgozó oktatók, kutatók, oktatást-kutatást támogató munkatársak és a hallgatók közösségére, akik így együtt képesek egyre színesebb, egyre szélesedő és magas minőségű oktatási-kutatási palettát kínálni” – mondta. 

A kar erősségei közül kiemelte a folyamatos fejlődés képességét, az új kutatási eredmények gyors beépülését a tananyagokba, és a PPK képzési kínálatának intenzív bővülését például a sporttudományok területén. Fontosnak tartja azt is, hogy a szombathelyi képzésnek köszönhetően a PPK lassan meghatározó kutatóhellyé válik Nyugat-Magyarországon is. „Az ELTE PPK pszichológusképzését évek óta a legmagasabban jegyzik nemcsak hazai viszonylatban, de regionálisan is, a világon létező ilyen tárgyú képzések legjobb 5 százalékába, a TOP 300-ba tartozunk a nemzetközi rangsorok szerint is” – emelte ki végül Demetrovics Zsolt.

„Hitelesnek kell lenni” – fogalmazta meg vezetői krédóját Zsolnai Anikó. A megválasztott dékán kiemelt célként kíván foglalkozni az oktatói-kutatói kataszterrendszer már megkezdődött fejlesztésével, a sok szempontú értékelés rendszerszintű bevezetésével, a minőségelv folyamatos érvényre juttatásával, a kutatói utánpótlás-neveléssel. Nagy hangsúlyt fog fektetni a már korábban elindult karközi együttműködések továbbfejlesztésére, a más karokkal közös képzések kialakítására, a különböző interdiszciplináris kutatási projektek ösztönzésére, és megőrzendő értéknek tartja a PPK harmadik missziós tevékenységét, például a Harmadik Kor Egyeteme programsorozatot is. „A korábbi dékánok által megkezdett úton haladunk tovább, s ebben számítok az oktatók, a kutatók, a hallgatók és a munkatársak együttműködésére” – mondta Zsolnay Anikó.

Zsolnai Anikó egyetemi tanár, az MTA doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar–pedagógia szakos diplomát, majd évtizedeken át a Szegedi Tudományegyetemen dolgozott. Kutatóként a pedagógia és a pszichológia határterületén mozogva, interdiszciplináris megközelítésben vizsgálja a gyermekkori szociális fejlődés és fejlesztés lehetőségeit. Hét könyv és számos tanulmány, könyvfejezet szerzője. 2017 óta dolgozik az ELTE PPK-n, az ő nevéhez fűződik az angol nyelvű neveléstudomány MA-képzés elindításának koordinálása. Jelenleg a Neveléstudományi Doktori Iskola, valamint a Kari Habilitációs Bizottság vezetője, tagja az Egyetemi Habilitációs Bizottságnak és az ELTE Tudományos Tanácsának.

Forrás: ELTE PPK