Babaköszöntő támogatás

Babaköszöntő támogatás

Egyszeri bruttó 500.000 Ft-os összeggel támogatjuk azokat a munkavállalókat, akiknek 2019-ben vagy ezt követően születik gyermeke. Összeszedtünk pár kérdést, hogy segítsünk Önöknek a tájékozódásban. 

Kinek jár, ki igényelheti a támogatást? 

A Babaköszöntő támogatás minden 2019-ben (vagy azt követően) született gyermek után jár a családnak, függetlenül attól, hogy hányadik gyermekként érkezik a családba. Feltétel, hogy az egyik szülő, 

 1. legalább három éve egybefüggően egyetemi polgár – vagyis a közalkalmazotti jogviszony időtartamához hozzászámít a hallgatói jogviszony [doktorandusz, doktorjelölt (de önmagában ez a jogviszony nem alapozza meg a támogatásra jogosultságot)],
 2. teljes állásban, 
 3. határozatlan időben foglalkoztatott közalkalmazott, vagy olyan határozott időre foglalkoztatott oktató vagy óraadó megbízott, akinek az oktatói nyilatkozata az ELTE-hez szól, beleértve a köznevelési intézmények pedagógusait is, és 
 4. születési anyakönyvi kivonat bemutatásával igazolja gyermeke születését.

Az ELTE-n működő reprezentatív szakszervezet – a szülők szociális helyzetére tekintettel – évente 3 gyermek esetében a fenti b)–c) pontban írt feltételek hiánya esetén is javaslatot tehet a támogatás folyósítására.

Milyen adók, járulékok terhelik a támogatás összegét? 

Ez a támogatás az összevont adóalap része, és jövedelemként adózik. 2019. évi hatályos szabályok alapján terheli: 

 • Munkáltatót terhelő adó:
  • 17,5% szociális hozzájárulási adó (2019. július 1-től)
 • Munkavállalót terhelő adó:
  • 15% SZJA
  • 10% nyugdíjbiztosítási járulék
  • 7% egészségbiztosítási járulék
  • 1,5% munkaerő piaci járulék

Családi adókedvezmény igénybe vehető, várható nettó kifizetés kb. 332.500,- forint.

Hol kell benyújtani a kérelmet?

A Babaköszöntő támogatást a Szolgáltatási Igazgatóságon kell benyújtani a csaladbarat@elte.hu e-mail-címen a név, a munkahelyi törzsszám megadásával, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatának csatolásával. (Az e-mailben nyilatkozni kell, hogy az Adatkezelési tájékoztatót az igénylő megismerte.) A 2019. november 15-ét követően születendő gyermekek esetében a támogatási igényt a születést követő 6 hónapon belül be kell jelenteni. Az igényeket minden hónap második felében összegezzük, az ezt követő hónapban, hónapközi kifizetésként kerül folyósításra a támogatás az arra jogosult igénylőknek.

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 

A méltányossági kérelemhez a megszokott úton szükséges benyújtani a kérelmet a Szolgáltatási Igazgatóság csaladbarat@elte.hu e-mail-címére. A feltételek nem teljesülése miatt elutasított kérelmeket, amelyeknél csak a b) és/vagy c) pont nem teljesül, a Családbarát Iroda – az Emberi Erőforrások Igazgatósággal egyeztetve – továbbítja javaslattételre az ELTE-n működő reprezentatív szakszervezet részére minden tárgyév végén. Az ELTE-n működő reprezentatív szakszervezet – a szülők szociális helyzetére tekintettel – évente 3 gyermek esetében a fenti b)–c) pontban írt feltételek hiánya esetén is javaslatot tehet a támogatás folyósítására.  A javaslattételhez szükséges egyéb dokumentumokat a szakszervezettel szükséges egyeztetni az érintett munkatársnak.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

Ikergyermekek születése esetén a támogatás mindkét gyermekre külön-külön igényelhető, mivel a „Támogatás minden 2019-ben (vagy azt követően) született gyermek után jár a családnak, függetlenül attól, hogy hányadik gyermekként érkezett a családba.”